Skip to main content

Art, Design and Photography Summer Shows - June 2023!

Ymunwch â ni am arddangosfa anhygoel o dalent a chreadigedd yn Arddangosfa Gelf yr Haf, yn cynnwys gwaith eithriadol dysgwyr Safon Uwch a Galwedigaethol Lefel 3 o Goleg Gŵyr Abertawe! Mae’r gyfres hon o arddangosfeydd yn rhoi llwyfan i’r genhedlaeth nesaf o artistiaid a dylunwyr fynegi eu safbwyntiau ar themâu a materion amrywiol.

  • Diploma Sylfaen mewn Celf a Dylunio: Dydd Llun 12 - Dydd Iau 22 Mehefin, Campws Llwyn y Bryn
  • Safon Uwch Celf, Tecstilau, Graffeg a Ffotograffiaeth: Dydd Llun 12 - Dydd Gwener 16 Mehefin, Arena Abertawe
  • Lefel 3 Celf, Dylunio a Ffotograffiaeth: Dydd Llun 19 - Dydd Gwener 23 Mehefin, Arena Abertawe

Mae dysgwyr Diploma Sylfaen wedi ymchwilio’n angerddol i’r thema Protest, Grym, a Newid, gan arwain at gasgliad o weithiau celf sy’n procio’r meddwl sy’n mynd i’r afael â phryderon byd-eang dybryd. Byddwch yn barod i gael eich cyffroi a'ch cynnwys gan eu darnau pwerus a dylanwadol, sy'n anelu at ysbrydoli deialog a hybu ymwybyddiaeth o faterion cymdeithasol a gwleidyddol.

Ymgollwch yn harddwch hudolus tirwedd Cymru wrth i ddysgwyr Lefel 3 Celf, Dylunio a Ffotograffiaeth gyflwyno eu harchwiliad o’r thema atgofus hon, ochr yn ochr ag amrywiaeth o rai eraill. Gan dynnu ysbrydoliaeth gan y bardd enwog Dylan Thomas, mae’r unigolion dawnus hyn wedi saernïo darluniau a ffotograffau sy’n dal hanfod ac ysbryd Cymru, gan ddathlu ei chymeriad unigryw a golygfeydd cyfareddol.

Mae penllanw dwy flynedd o astudio pwrpasol yn cael ei arddangos yng ngweithiau celf eithriadol y dysgwyr Safon Uwch. Ar draws disgyblaethau artistig amrywiol, maent wedi hogi eu sgiliau a datblygu eu lleisiau artistig. Mae’r ystod amrywiol hon o greadigaethau yn cynnig cipolwg ar dalent a photensial aruthrol yr artistiaid a’r dylunwyr newydd hyn.

Dewch i gefnogi’r unigolion dawnus hyn wrth iddynt rannu eu safbwyntiau, eu naratifau a’u gweledigaethau unigryw gyda gweddill Abertawe.

Gallwch hefyd edrych ar y rhestriad ar wefan Arena Abertawe.