competitions

Rhagbrawf rhanbarthol yn rhoi myfyrwyr ar brawf

Mae myfyrwyr Peirianneg Electronig o Goleg Gŵyr Abertawe wedi cymryd rhan mewn rhagbrawf rhanbarthol WorldSkills y DU ar Gampws Tycoch.

Roedd y rhagbrawf rhanbarthol, sy’n rhan o fframwaith cystadleuaeth WorldSkills ac a drefnwyd mewn partneriaeth â SEMTA, yn cynnwys tri gweithgaredd ymarferol – adeiladu electronig, prawf a mesur, canfod namau – a phrawf theori.

Bydd y myfyrwyr gorau o’r digwyddiad hwn yn mynd ymlaen i’r cam nesaf yn y gystadleuaeth, a’r nod yn y pen draw fydd cael eu dewis i gynrychioli Cymru a’r DU yn rhyngwladol.

Category

Electronic Engineering

Regional heat puts students to the test

Electronic Engineering students from Gower College Swansea have taken part in a WorldSkills UK regional heat at the Tycoch Campus.

The regional heat, part of the WorldSkills competition framework and organised in partnership with SEMTA, comprised three practical activities - electronic construction, test and measurement, fault finding – and a theory test.

The top students from this event will go forward to the next stage in the competition, with the ultimate goal being selection to represent Wales and the UK on the global stage.

Category

Electronic Engineering

Saadia makes the sporting shortlist

Gower College Swansea student Saadia Abubaker has been revealed as a runner up in the prestigious AoC Sports Awards 2019

Not only is Saadia studying four A Levels at the Gorseinon Campus, she is also – on her own initiative -  working hard to break down cultural barriers in sport and to encourage more participation from young people from ethnic minorities.

Category

Sport and Fitness

Rhagor o fedalau sgiliau i fyfyrwyr SBA

Mae tîm o fyfyrwyr ILS Coleg Gŵyr Abertawe wedi ennill medal Efydd yn y gystadleuaeth Sgiliau Cynhwysol (Y Cyfryngau) a gynhaliwyd yn ddiweddar yng Ngholeg y Cymoedd, Nantgarw.

Roedd Connor Maddick, Megan Bevan a Courtney Collins wedi ffilmio, cynhyrchu a golygu ffilm ddwy funud yn seiliedig ar thema ramantus Santes Dwynwen.

Nid yn unig roedd y broses o wneud y ffilm wedi rhoi eu doniau creadigol, technegol a galwedigaethol ar brawf ond roedd hefyd wedi rhoi cyfle gwych iddynt gynrychioli Coleg Gŵyr Abertawe mewn cystadleuaeth genedlaethol.

Category

Independent Living

More skills medals for ILS students

A team of ILS students from Gower College Swansea have taken a Bronze medal at the Inclusive Skills (Media) competition which was recently held at Coleg y Cymoedd, Nantgarw.

Connor Maddick, Megan Bevan and Courtney Collins filmed, produced and edited a two minute film based on the romantic theme of Santes Dwynwen.

The film-making process not only put their creative, technical and vocational talents to the test but also gave them an excellent opportunity to represent Gower College Swansea in a national competition.

Category

Independent Living

Myfyrwyr ILS yn gwneud eu marc mewn cystadleuaeth sgiliau

Mae myfyrwyr Sgiliau Byw’n Annibynnol o Goleg Gŵyr Abertawe wedi cymryd rhan yn y gystadleuaeth Sgiliau Cynhwysol yng Ngholeg y Drenewydd.

Roedd Callum East, sy’n astudio ar y cwrs Cyflwyniad i Addysg Bellach (Sgiliau Bywyd), wedi ennill y fedal Aur yn y gystadleuaeth Gwasanaethau Bwyty – Gosod Bwrdd.

Roedd Siobhan Ashour, sy’n astudio ar y cwrs Paratoi ar gyfer Gwaith, wedi sicrhau medal Efydd am ei gwaith yn y gystadleuaeth Paratoi Bwyd.

Category

Independent Living

ILS students make their mark at skills competition

Independent Living Skills students from Gower College Swansea have participated in the Inclusive Skills competition at Newtown College.

Callum East, who is studying on the Introduction to Further Education (Life Skills) course, won the Gold medal in the Restaurant Services - Table Laying competition.

Siobhan Ashour, who is studying on the Work Preparation course, secured a Bronze medal for her work in the Food Preparation competition.

Category

Independent Living

Prentisiaid yn barod ar gyfer rowndiau cenedlaethol

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn ymbaratoi i groesawu rowndiau terfynol cenedlaethol cystadleuaeth nodedig Prentis y Flwyddyn ar 24 Ionawr.

Ymhlith y cystadleuwyr mae tri myfyriwr Coleg Gŵyr Abertawe sy’n gobeithio sicrhau lle yn Rownd Derfynol y DU yn Cheltenham ym mis Mawrth.

Mae’r myfyriwr plymwaith Oliver Degay yn gobeithio dilyn yn ôl traed disglair Luke Evans yn 2018 a Mariusz Gawarecki yn 2017 i fod y trydydd myfyriwr yn olynol o Goleg Gŵyr Abertawe i gyrraedd rowndiau terfynol Prentis Gwresogi y Flwyddyn HIP UK.

Category

Electrical Plumbing and Construction

Apprentices set for national finals

Gower College Swansea is getting ready to host the national finals of a prestigious Apprentice of the Year competition on 24 January.

Among the competitors are three Gower College Swansea students who are hoping to secure a place in the Grand UK Final in Cheltenham in March.

Plumbing student Oliver Degay is hoping to become the third consecutive Gower College Swansea student to reach the finals of the HIP UK Heating Apprentice of the Year, following in the illustrious footsteps of Luke Evans in 2018 and Mariusz Gawarecki in 2017.

Category

Electrical Plumbing and Construction

Tudalennau

Subscribe to RSS - competitions