competitions

Pobl Ifanc o Gymru wedi’u henwi ymysg y gorau yn y byd mewn cystadleuaeth sgiliau ryngwladol

Mae pobl ifanc dalentog o bob cwr o Gymru wedi’u cydnabod fel arbenigwyr o safon byd yng nghystadleuaeth Worldskills International yn Rwsia.

Dyma gystadleuaeth sgiliau mwya’r byd ac fe’i cynhaliwyd dros bedwar diwrnod yn Kazan gyda phobl ifanc o dros 63 o wledydd yn cystadlu i ennill medalau yn eu sgiliau dewisol.

Eleni, roedd y tîm o 37 o’r DU yn cynnwys saith cystadleuydd o Gymru, y nifer uchaf hyd yn hyn. Enillodd Tîm y DU ddwy fedal aur, un arian ac un efydd gyda 15 Medaliwn Rhagoriaeth, sef cyfanswm o 19 gwobr.

Welsh youngsters named among best in the world at international skills competition

Talented young people from across Wales have been recognised as world-class experts at the WorldSkills International competition in Russia.

The event is the world’s largest skills competition and took place across four days in Kazan with young people from more than 63 counties battling it out to be awarded a medal in their chosen skill.

Shanghai calling for electronics students

Four Gower College Swansea students have made it through to the WorldSkills UK national finals for Industrial Electronics, which take place at the NEC in November

Rhys Watts, Liam Hughes, Ben Lewis and Nathan Evans are all on Electronic Engineering courses at the Tycoch Campus.

“The entire teaching team is delighted and extremely proud of these students,” says Curriculum Leader Steve Williams. “The group heading to Birmingham in November is comprised of eight learners so, for half of that team to be Gower College Swansea students, is an incredible achievement.”

Category

Electronic Engineering

Rhagbrawf rhanbarthol yn rhoi myfyrwyr ar brawf

Mae myfyrwyr Peirianneg Electronig o Goleg Gŵyr Abertawe wedi cymryd rhan mewn rhagbrawf rhanbarthol WorldSkills y DU ar Gampws Tycoch.

Roedd y rhagbrawf rhanbarthol, sy’n rhan o fframwaith cystadleuaeth WorldSkills ac a drefnwyd mewn partneriaeth â SEMTA, yn cynnwys tri gweithgaredd ymarferol – adeiladu electronig, prawf a mesur, canfod namau – a phrawf theori.

Bydd y myfyrwyr gorau o’r digwyddiad hwn yn mynd ymlaen i’r cam nesaf yn y gystadleuaeth, a’r nod yn y pen draw fydd cael eu dewis i gynrychioli Cymru a’r DU yn rhyngwladol.

Category

Electronic Engineering

Regional heat puts students to the test

Electronic Engineering students from Gower College Swansea have taken part in a WorldSkills UK regional heat at the Tycoch Campus.

The regional heat, part of the WorldSkills competition framework and organised in partnership with SEMTA, comprised three practical activities - electronic construction, test and measurement, fault finding – and a theory test.

The top students from this event will go forward to the next stage in the competition, with the ultimate goal being selection to represent Wales and the UK on the global stage.

Category

Electronic Engineering

Saadia makes the sporting shortlist

Gower College Swansea student Saadia Abubaker has been revealed as a runner up in the prestigious AoC Sports Awards 2019

Not only is Saadia studying four A Levels at the Gorseinon Campus, she is also – on her own initiative -  working hard to break down cultural barriers in sport and to encourage more participation from young people from ethnic minorities.

Category

Sport and Fitness

Rhagor o fedalau sgiliau i fyfyrwyr SBA

Mae tîm o fyfyrwyr ILS Coleg Gŵyr Abertawe wedi ennill medal Efydd yn y gystadleuaeth Sgiliau Cynhwysol (Y Cyfryngau) a gynhaliwyd yn ddiweddar yng Ngholeg y Cymoedd, Nantgarw.

Roedd Connor Maddick, Megan Bevan a Courtney Collins wedi ffilmio, cynhyrchu a golygu ffilm ddwy funud yn seiliedig ar thema ramantus Santes Dwynwen.

Nid yn unig roedd y broses o wneud y ffilm wedi rhoi eu doniau creadigol, technegol a galwedigaethol ar brawf ond roedd hefyd wedi rhoi cyfle gwych iddynt gynrychioli Coleg Gŵyr Abertawe mewn cystadleuaeth genedlaethol.

Category

Independent Living

More skills medals for ILS students

A team of ILS students from Gower College Swansea have taken a Bronze medal at the Inclusive Skills (Media) competition which was recently held at Coleg y Cymoedd, Nantgarw.

Connor Maddick, Megan Bevan and Courtney Collins filmed, produced and edited a two minute film based on the romantic theme of Santes Dwynwen.

The film-making process not only put their creative, technical and vocational talents to the test but also gave them an excellent opportunity to represent Gower College Swansea in a national competition.

Category

Independent Living

Myfyrwyr ILS yn gwneud eu marc mewn cystadleuaeth sgiliau

Mae myfyrwyr Sgiliau Byw’n Annibynnol o Goleg Gŵyr Abertawe wedi cymryd rhan yn y gystadleuaeth Sgiliau Cynhwysol yng Ngholeg y Drenewydd.

Roedd Callum East, sy’n astudio ar y cwrs Cyflwyniad i Addysg Bellach (Sgiliau Bywyd), wedi ennill y fedal Aur yn y gystadleuaeth Gwasanaethau Bwyty – Gosod Bwrdd.

Roedd Siobhan Ashour, sy’n astudio ar y cwrs Paratoi ar gyfer Gwaith, wedi sicrhau medal Efydd am ei gwaith yn y gystadleuaeth Paratoi Bwyd.

Category

Independent Living

Tudalennau

Subscribe to RSS - competitions