Daearyddiaeth

Trosolwg o’r Cwrs

Bydd y cwrs hwn yn eich annog i gasglu a chymhwyso gwybodaeth o’r byd ar amrywiaeth o raddfeydd, trwy’r ymchwiliad cytbwys o brosesau ffisegol a dynol. 

Mae hefyd yn ceisio datblygu dealltwriaeth o’r cydberthnasau rhwng pobl a’u hamgylcheddau.

Mae meysydd astudio’n cynnwys:

  • Peryglon tectonig
  • Tirffurfiau a phrosesau arfordirol
  • Technegau gwaith maes
  • Systemau byd-eang a llywodraethu byd-eang
  • Heriau’r 21ain ganrif
  • Twf a heriau economaidd yn yr India
  • Heriau a dilemâu ynni

Gwiriwyd Tachwedd 2019

Gofynion Mynediad

Mae gradd C mewn TGAU Daearyddiaeth yn ofynnol, ond byddwn yn ystyried myfyrwyr heb y radd hon yn ôl eu proffil TGAU cyffredinol.

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir y cwrs yn yr ystafell ddosbarth gyda gwibdeithiau maes drwy gydol y flwyddyn.

Cyfleoedd Dilyniant

Gellir astudio daearyddiaeth yn y brifysgol ac mae hefyd yn cael ei ystyried fel pwnc hwyluso sy’n gallu helpu gyda mynediad i brifysgolion Russel Group. 

Gyrfaoedd mewn meteoroleg, peirianneg, rheoli peryglon, ymgynghori amgylcheddol, gwaith cadwraeth, cynllunio, economeg, gwasanaeth sifil ac addysgu.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae gwibdeithiau maes yn cynnwys gwibdaith ddydd i Fro Gŵyr (UG tymor un), gwibdaith ddydd Canolfan Dinas Abertawe (UG tymor dau), gwibdaith un noson i arfordir de Lloegr (tymor un) a Barcelona – tair noson neu fwy (UG tymor tri).

Lleoliad(au):
Gorseinon
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No