Daearyddiaeth

Trosolwg o’r Cwrs

Yn y byd modern, eang sy’n newid yn barhaus, mae astudio daearyddiaeth yn bwysicach nag erioed oherwydd mae’n ein helpu i fynd i’r afael â’r heriau sy'n ein hwynebu.

Fel y dywedodd Barack Obama: “Mae’n ymwneud â deall cymhlethdod ein byd,” ac mae daearyddiaeth yn unigryw o ran pontio’r gwyddorau cymdeithasol a’r gwyddorau naturiol.

Mae’r meysydd astudio’n cynnwys:

  • Peryglon tectonig a’u rheoli
  • Heriau ac adfywio trefol
  • Tirffurfiau a phrosesau arfordirol
  • Systemau byd-eang gan gynnwys newid yn yr hinsawdd a llifogydd
  • Llywodraethu byd-eang gan gynnwys rheoli ymfudo a chefnforoedd
  • Twf a heriau economaidd yn yr India

18/10/22

Gofynion Mynediad

Mae gradd C mewn TGAU Daearyddiaeth yn ofynnol, ond byddwn yn ystyried myfyrwyr heb y radd hon yn ôl eu proffil TGAU cyffredinol.

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir y cwrs yn yr ystafell ddosbarth gyda gwibdeithiau maes drwy gydol y flwyddyn.

Cyfleoedd Dilyniant

Gyrfaoedd ym meysydd meteoroleg, peirianneg, rheoli peryglon, ymgynghori amgylcheddol, gwaith cadwraeth, cynllunio, economeg, y gwasanaeth sifil ac addysgu.

Gellir astudio daearyddiaeth yn y brifysgol ac mae hefyd yn cael ei ystyried fel pwnc hwyluso sy’n gallu helpu gyda mynediad i brifysgolion Russel Group.

Gwybodaeth Ychwanegol

Rydym yn rhedeg sawl gwibdaith maes yn ystod y cwrs gan gynnwys astudio’r twyni tywod ym Mro Gŵyr, astudio canol dinas Abertawe a gwibdaith breswyl dau ddiwrnod i arfordir Jwrasig Dorset.

Lleoliad(au):
Gorseinon
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No