Skip to main content

Safon Uwch Hanes yr Hen Fyd

Amser-llawn
Lefel 3
A Level
Gorseinon
Dwy flynedd
Ffôn: 01792 890700 (Gorseinon)

Trosolwg

Yn y cwrs hwn, byddwch yn dysgu am wareiddiadau hynafol cyfareddol yr hen Roeg a’r hen Rufain. Yn y flwyddyn gyntaf, byddwch yn ymchwilio i’r Ymerodraeth Rufeinig o dan Awgwstws a theulu’r ymwerawdwyr Julio-Claudaidd a’i ddilynodd, i lawr i 69 OC. Yn ogystal, byddwch yn archwilio byd Groegaidd y 5ed Ganrif CC, y cysylltiadau rhwng taleithiau megis Athen a Sparta a’u cynghreiriaid, a’u cysylltiad â thaleithiau nad ydynt yn rhai Groegaidd megis Persia. Yn yr ail flwyddyn, byddwch yn astudio byd cyffrous Boudicca a’r Brydain Rufeinig, a chyflawniadau Alecsandr Fawr a’i dad, Philip o Macedon.


Trwy astudio’r pynciau hyn, byddwch yn dysgu sut i ddadansoddi a gwerthuso ffynonellau hynafol, ennill ymwybyddiaeth o haneswyr hynafol a dadleuon hanesyddol, datblygu sgiliau meddwl beirniadol, a datblygu safbwynt ehangach o wareiddiad dynol trwy’r oesoedd. 

Gwybodaeth allweddol

  • O leiaf saith gradd A*-C ar lefel TGAU 
  • Gan gynnwys gradd B mewn Saesneg neu Hanes.

Mae ein cwrs yn cynnig profiad dysgu hygyrch a rhyngweithiol. Trwy amrywiaeth o ddulliau addysgu, gan gynnwys darlithoedd llawn gwybodaeth, trafodaethau diddorol, ac adnoddau amlgyfrwng, byddwch yn ymdrwytho yn nhapestri cyfoethog hanes yr hen fyd. Caiff ffynonellau gwreiddiol a darganfyddiadau archaeolegol eu harchwilio, gan roi cyfle i chi ddatblygu sgiliau dehongli a dadansoddi beirniadol. Cewch gyfle hefyd i gymryd rhan mewn ymweliadau addysgol, gan gynnwys taith bosibl i Rufain. 

Asesir y cwrs drwy ddau arholiad seiliedig ar draethodau ar ddiwedd blwyddyn 2, heb unrhyw elfen o waith cwrs. Nid oes arholiadau ar ddiwedd blwyddyn 1, bydd angen i ddysgwyr ymrwymo i’r ddwy flynedd lawn er mwyn ennill y cymhwyster Safon Uwch.

Mae astudio Hanes yr Hen Fyd yn meithrin y sgiliau trosglwyddadwy personol o ddatrys problemau, dadansoddi, dadlau disgybledig a chyflwyniad darbwyllol y mae cyflogwyr yn eu gwerthfawrogi’n fawr. Mae astudio’r pwnc yn dangos eich bod yn ddeallus, yn ymrwymedig ac â’r gallu i feddwl yn greadigol. Bydd tiwtoriaid derbyn prifysgolion a chyflogwyr yn chwilio am yr holl sgiliau hyn. 

Mae myfyrwyr yn cael gyrfaoedd llwyddiannus ym mhrif ffrwd masnach, y gyfraith, cyllid a gweinyddiaeth gyhoeddus, yn ogystal ag addysgu, archifau a gwaith amgueddfa, ac amrywiaeth o yrfaoedd eraill.