Skip to main content

Safon Uwch Amgylchedd Adeiledig

Amser-llawn
Lefel 3
A Level
Gorseinon
Dwy flynedd
Ffôn: 01792 890700 (Gorseinon)

Trosolwg

Mae Safon Uwch Amgylchedd Adeiledig yn rhoi cyflwyniad eang i’r llwybrau proffesiynol mewn adeiladu a’r amgylchedd adeiledig. Datblygwyd y cwrs er mwyn i unigolion gael blas ar sgiliau cysylltiedig â chynllunio, datblygu, rheoli a gwerthuso prosiectau amgylchedd adeiledig a sgiliau dylunio a lluniadu cysylltiedig â’r amgylchedd adeiledig. Byddwch yn creu cysyniadau ar gyfer sgiliau Modelu Gwybodaeth am Adeiladu (BIM) a syrfëo. 

Bydd pob dysgwr yn cwblhau pedair uned – dwy yn y flwyddyn gyntaf sef y flwyddyn UG, a dwy yn yr ail flwyddyn sef y flwyddyn Safon Uwch. 

Gwybodaeth allweddol

  • O leiaf saith gradd A*-C ar lefel TGAU 
  • Gradd C neu uwch mewn TGAU Mathemateg, Amgylchedd Adeiledig neu Ddylunio Technoleg yn ddymunol. 

Fel rhan o’r opsiwn Safon UG/Uwch, pedair awr yr wythnos. 

Asesu: 

Er mwyn cwblhau’r cymhwyster hwn, rhaid i ddysgwyr gwblhau’r canlynol: 

Safon UG: 

  • Uned 1: Ein Hamgylchedd Adeiledig – arholiad ysgrifenedig (20%) 
  • Uned 2: Dylunio a Chynllunio – asesiad di-arholiad (20%) 

Safon Uwch: 

  • Uned 3: Defnyddiau, Technolegau a Thechnegau – arholiad ysgrifenedig (30%) 
  • Uned 4: Arferion Adeiladu - asesiad di-arholiad (30%) 

HNC Rheoli Safle Adeiladu 

Prentisiaeth Adeiladu a Gwasanaethau Adeiladu Lefel 3