Skip to main content

Safon Uwch Cemeg

Amser-llawn
Lefel 3
A Level
Gorseinon
Dwy flynedd
Ffôn: 01792 890700 (Gorseinon)

Trosolwg

Mae astudio Safon UG/Uwch Cemeg yn darparu’r cam nesaf i ddeall y rhyngweithiadau rhwng defnyddiau. Bydd y rhan fwyaf o bynciau, megis adeiledd yr atom, bondio, y Tabl Cyfnodol, ynni, cyfraddau adwaith a chemeg organig, yn gyfarwydd i chi o lefel TGAU ond byddwn yn eu harchwilio’n fwy manwl yn ystod y cwrs.

Gwybodaeth allweddol

 • O leiaf saith gradd A*-C ar lefel TGAU 
 • Gan gynnwys Gradd B mewn TGAU Saesneg Iaith, Mathemateg (haen uwch) a Gwyddoniaeth 

UG Uned 1  (20% o’r marciau neu 50% o’r UG yn unig) 

 • Fformiwlâu a hafaliadau
 • Syniadau sylfaenol ynghylch atomau
 • Cyfrifiadau cemegol
 • Bondio
 • Adeileddau solidau
 • Y Tabl Cyfnodol
 • Ecwilibria syml ac adweithiau asid-bas 

UG Uned 2  (20% o’r marciau neu 50% o’r UG yn unig) 

 • Thermogemeg
 • Cyfraddau adwaith
 • Effaith ehangach cemeg
 • Cyfansoddion organig
 • Hydrocarbonau
 • Halogenoalcanau
 • Alcoholau ac asidau carbocsilig
 • Defnyddio offer i ddadansoddi 

UG Unit 3  (25% o’r marciau) 

 • Rhydocs a photensial electrod safonol
 • Cemeg y bloc p
 • Cemeg y metelau trosiannol bloc d
 • Cineteg gemegol
 • Newidiadau enthalpi ar gyfer solidau a hydoddiannau
 • Entropi a dichonoldeb adweithiau
 • Cysonion ecwilibriwm
 • Ecwilibria asid-bas 

U2 Uned 4  (25% o’r marciau) 

 • Stereoisomeredd
 • Aromatigedd
 • Alcoholau a ffenolau
 • Aldehydau a chetonau
 • Asidau carbocsilig a’u deilliadau
 • Aminau
 • Asidau amino, peptidau a phroteinau
 • Synthesis organig a dadansoddi 

Uned 5 yw gwaith ymarferol sydd wedi’i gynnwys yn Unedau 1-4. (10% o’r marciau) 

Mae nifer o gyrsiau gradd cysylltiedig â chemeg ar gael, gan gynnwys Cemeg Ddadansoddol, Biocemeg, Cemeg Amgylcheddol, Cemeg Anorganig, Cemeg Organig a Chemeg Ffisegol a Pheirianneg Polymer a Chemegol. 

Mae llawer o’n myfyrwyr yn symud ymlaen i astudio Meddygaeth, Deintyddiaeth, Milfeddygaeth a Fferylliaeth. 

Mae gwaith cartref, profion diwedd topig, a ffug arholiadau’n cael eu defnyddio i fonitro eich cynnydd. Bydd gennych ddau ddarlithydd bob blwyddyn. 

Wrth wneud gwaith ymarferol, darperir cotiau labordy a sbectol diogelwch i chi.  

Mae ein myfyrwyr cemeg gorau yn cystadlu yn Olympiad y Gymdeithas Gemeg Frenhinol ar gyfer myfyrwyr chweched dosbarth.