Mae mwy na 2000 o fyfyrwyr amser llawn yn astudio ar Gampws Gorseinon, lle mae ganddynt ddewis o bron 40 o bynciau Safon Uwch ac amrywiaeth eang o gyrsiau galwedigaethol. Mae cymorth i fyfyrwyr yn ganolog i’n gweithgareddau ac mae cyfleusterau’r Campws yn cael eu huwchraddio’n gyson i greu amgylchedd sy’n rhoi modd i fyfyrwyr gyrraedd eu potensial.

Ymhlith y cyfleusterau arbenigol a ddarperir mae labordai gwyddoniaeth, ystafelloedd cerbydau modur a chanolfan ar gyfer y celfyddydau perfformio a chreadigol.

Mae estyniad newydd sbon i ffreutur y myfyrwyr – sef Cwtsh Coffi Gorseinon – bellach wedi'i gwblhau. Mae'r prosiect £2 filiwn yn gartref i ardal goffi Costa newydd gyda wi-fi hygyrch, sgriniau teledu a seddau ychwanegol ar gyfer hyd at 110 o fyfyrwyr.

Oriau Agor yn ystod y Tymor

Dydd Llun i Ddydd Iau - 8.30am i 5pm
Gwener - 8.30am i 4.30pm

Manylion Cyswllt

Heol Belgrave
Gorseinon
Abertawe
SA4 6RD
Ffôn: 01792 890700