Skip to main content

Cerbydau Modur

Cynigir amrywiaeth o gyrsiau amser llawn, o Lefel 1 i 3, sy’n paratoi dysgwyr ar gyfer gwaith yn y diwydiant moduro.

Mae cyrsiau rhan-amser hefyd ar gael mewn Cynnal a Chadw ac Atgyfeirio Cerbydau Modur Ysgafn, Beiciau ac e-Feiciau, yn ogystal a prentisiaethau rhan-amser mewn Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbydau Modur.

Mae pob cwrs yn cael ei addysgu mewn gweithdai o safon diwydiant sy’n cynnwys yr offer diagnostig diweddaraf.