Skip to main content

Echwaraeon

Turn your passion for gaming into your future career! Esports is a dynamic, innovative, and growing sector with no signs of slowing down.

You will also get the opportunity to join the GCS Owls, as they continue to make headlines and redefine the landscape of competitive gaming. We stand proud, nurturing a legacy of excellence and innovation in Esports.

During your time here you will have access to a comprehensive competitive sim racing setup, which has been carefully crafted with their industry partners, GT Omega, Iiyama and Moza.

Our brand-new Foundation Degree in Esports will give you lots of transferable skills and knowledge relevant to other careers as well as the esports world and is the only one of its kind in Wales!

Newyddion

GCS Students using racing gaming rigs

Coleg Gŵyr Abertawe yn lansio tri chwrs AU newydd

Mae Coleg Gŵyr Abertawe’n falch o gyhoeddi lansiad llwyddiannus tri chwrs addysg uwch newydd sbon ar gyfer 2024: Gradd Sylfaen mewn eChwaraeon, BA (Anrh) mewn Hyfforddiant a Pherfformiad Chwaraeon a BA (Anrh) mewn Addysg, Iechyd Meddwl ac ADY.
Myfyriwr wrth gyfrifiadur

Profi myfyrwyr dawnus mewn cystadleuaeth Technoleg

Yn ddiweddar, cynhaliodd Coleg Gŵyr Abertawe Ragbrawf Technoleg Cystadleuaeth Sgiliau Cymru ar Gampws Tycoch.

Myfyrwyr yn cymryd rhan ym Mŵtcamp Echwaraeon cyntaf Gwdihŵs CGA

Roedd dros 40 o fyfyrwyr o safleoedd ar draws Coleg Gŵyr Abertawe wedi mwynhau eu bŵtcamp cyntaf fel Gwdihŵs CGA yn ystod hanner tymor yn yr ystafell Echwaraeon, Ward 4, Hill House, Campws Tycoch.