Skip to main content

Cyrsiau i gyflogwyr

Mae ein rhwydwaith helaeth yn ein cysylltu â nifer o fusnesau ar draws Cymru ac ymhellach i ffwrdd. Trwy weithio gyda chyflogwyr, rydym yn ymrwymedig i wella cynhyrchedd economaidd lleol a chenedlaethol.

Rydym yn ymrwymedig i gynnig rhaglenni hyfforddi wedi’u teilwra a chyfleoedd y gellir eu haddasu i weddu i anghenion y cyflogwr. Rydym wedi ein hachredu gan lu o gyrff proffesiynol i gynnig cymwysterau, gan gynnwys CMI, ILM, CIH, IWFM, CIWM, AAT a C&G wedi’u haddysgu gan diwtoriaid arbenigol mewn amgylchedd ysgogol.

Porwch drwy’r cyrsiau i gyflogwyr neu ewch i’r dudalen cyflogwyr am ragor o wybodaeth.