Skip to main content

Gwasanaethau Cyhoeddus

Cynigir ein cyrsiau Gwasanaethau Cyhoeddus yn amser llawn ar Lefelau 2 a 3 ac maen nhw ar gyfer y rhai sy’n ystyried gyrfa yn y gwasanaethau cyhoeddus e.e. yr heddlu, y gwasanaeth tân, y lluoedd arfog neu’r gwasanaeth carchardai.

Bydd myfyrwyr yn cael cyfle i wybod rhagor am y gwahanol wasanaethau ac i asesu’r lefel o ffitrwydd sydd ei hangen. Mae gweithgareddau awyr agored a gweithgareddau antur yn rhan bwysig o’r cwrs hwn. 

Ar ôl cwblhau’r cymhwyster Lefel 3 bydd myfyrwyr yn gallu gwneud cais am gwrs addysg uwch neu wneud cais uniongyrchol i ymuno â gwasanaeth cyhoeddus.

Newyddion

Myfyriwr â gwallt glas a breichiau croes yn sefyll ac yn gwenu ar y camera, gyda myfyrwyr yn gweithio ac yn sgwrsio ar fyrddau yn y cefndir

Cynlluniwch eich dyfodol yn nosweithiau agored cyrsiau amser llawn Coleg Gŵyr Abertawe

Ydych chi neu’ch plentyn sydd yn ei arddegau yn meddwl am y camau nesaf ar ôl ysgol? Bydd Coleg Gŵyr Abertawe yn agor ei ddrysau ym mis Tachwedd i ddarpar fyfyrwyr fel y gallant gael cyfle i ymweld â champysau, sgwrsio â darlithwyr a staff cymorth a darganfod y cyrsiau sydd ar gael. 

Llwyddiant dilyniant i fyfyrwyr sy'n Paratoi ar gyfer y Lluoedd Arfog

Mae tri myfyriwr sydd ar fin graddio o gwrs Paratoi ar gyfer y Lluoedd Arfog Coleg Gŵyr Abertawe ar eu ffordd i borfeydd newydd ar ôl llwyddo yn eu cais i ymuno â'r Llynges Frenhinol.