Skip to main content

Teithio a Thwristiaeth

Mae’r cyrsiau hyn, a addysgir ar Gampws Tycoch, ar gael ar Lefelau 2 a 3 ac mae’r cymwysterau’n cael eu gwerthfawrogi gan gyflogwyr a darparwyr addysg uwch. 

Anogir myfyrwyr ar y cwrs Lefel 3 i ennill cymwysterau ychwanegol, gan gynnwys Criw Caban Awyr a Chynrychiolydd Cyrchfan, a byddant yn elwa ar ymweliad astudio preswyl.

Gall myfyrwyr berffeithio eu sgiliau mewn swyddfa deithio rithwir o’r enw ‘Dere i Deithio’ sy’n rhoi cyfle iddyn nhw ymarfer eu sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid. 

Mae efelychiad o gaban awyren, gyda’i resi o seddi i’r teithwyr a llefydd uwchben i gadw bagiau, hefyd yn darparu amgylchedd gwaith go iawn i’r myfyrwyr.

Newyddion

GCS Students enjoying their visit to Wales to the World Student Conference

Cynhadledd Myfyrwyr Cymru i Bedwar Ban Byd

Roedd myfyrwyr Teithio a Thwristiaeth Coleg Gŵyr Abertawe yn gyffrous i fynd i Gynhadledd Myfyrwyr ‘Cymru i Bedwar Ban Byd’ ITT Future You ar ddydd Mawrth 27 Chwefror.
Myfyriwr â gwallt glas a breichiau croes yn sefyll ac yn gwenu ar y camera, gyda myfyrwyr yn gweithio ac yn sgwrsio ar fyrddau yn y cefndir

Cynlluniwch eich dyfodol yn nosweithiau agored cyrsiau amser llawn Coleg Gŵyr Abertawe

Ydych chi neu’ch plentyn sydd yn ei arddegau yn meddwl am y camau nesaf ar ôl ysgol? Bydd Coleg Gŵyr Abertawe yn agor ei ddrysau ym mis Tachwedd i ddarpar fyfyrwyr fel y gallant gael cyfle i ymweld â champysau, sgwrsio â darlithwyr a staff cymorth a darganfod y cyrsiau sydd ar gael. 
Myfyrwyr Teithio a Thwristraeth yn gwirfoloddi yn nigwyddiad Duathlon Mwmbwls

Teithiau maes yn brofiad dysgu da i’n myfyrwyr Teithio a Thwristiaeth

Mae ein myfyrwyr Teithio a Thwristiaeth wedi bod yn brysur iawn yn ystod yr wythnosau diwethaf.