Skip to main content

Trin Gwallt, Harddwch a Holisteg

Mae’r diwydiant yn dibynnu ar bobl sy’n greadigol, sydd â sgiliau cyfathrebu cadarn ac sy’n barod i ddysgu. Gallai astudio gyda ni agor drysau i ddyfodol lle rydych chi’n gweithio mewn salon, yn rhedeg eich sba eich hun neu’n teithio i bedar ban byd ar longau mordeithio.

Mae’r cyrsiau hyn yn cael eu haddysgu naill ai yng Nghanolfan Broadway sef Canolfan Rhagoriaeth sefydledig, neu ar Gampws Hill House (mae’r ddau wedi’u lleoli yn Nhycoch).

O blith yr amrywiaeth hon o gyrsiau mae rhai sy’n cael eu cynnig yn benodol i’r rhai dan 19 oed, ac eraill i fyfyrwyr sy’n ffafrio rhaglen seiliedig ar waith.

Mae amrywiaeth eang o gyrsiau rhan-amser yn cynnwys tylino chwaraeon, chwistrellu lliw haul a thechnegau barbro.

Cyrsiau Trin Gwallt, Harddwch a Holisteg

Newyddion Trin Gwallt, Harddwch a Holisteg

Diwrnod Agored Canolfan Broadway - 6 Mehefin

Diwrnod Agored Canolfan Broadway - 6 Mehefin

Diwrnod Agored Canolfan Broadway Dydd Mercher 6 Mehefin 10am – 4pm Ydych chi’n ystyried gyrfa mewn trin gwallt, harddwch neu therapïau cyfannol?
Llwyddiant i ddwy fyfyrwraig harddwch

Llwyddiant i ddwy fyfyrwraig harddwch

Mae dwy fyfyrwarig o Goleg Gŵyr Abertawe wedi ennill gwobrau yn un o gystadlaethau nodedig Salon Cymru.

Bariton 'Syniadau Mawr' yn ymweld â myfyrwyr Harddwch

Roedd y Model Rôl Syniadau Mawr a’r bariton amldalentog o Gymru Mark Llewellyn Evans wedi cynnal diwrnod o weithdai yn ddiweddar yng Nghanolfan Broadway.