Skip to main content

Y Dyniaethau

O’r Ymerodraeth Rufeinig i faterion cyfoes a chrefydd, mae’r cyrsiau hyn yn ddelfrydol i fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn materion ddoe a heddiw.

Bydd nifer o’r cyrsiau Safon Uwch yn y categori hwn yn newydd i fyfyrwyr a dyna reswm da i edrych arnyn nhw’n fanwl. Efallai y byddwch chi’n dod o hyd i’r union bwnc roeddech chi’n chwilio amdano.

Er enghraifft, mae’r myfyrwyr sy’n mwynhau Hanes yn aml yn cael eu denu i bynciau fel Hanes yr Hen Fyd a Gwareiddiad Clasurol.

Cyrsiau Y Dyniaethau