Skip to main content

Addysgu, Dysgu a Datblygiad

Cynigir cyrsiau o fewn y rhaglen ran-amser. Maen nhw'n amrywio o Lefel 3 mewn Cefnogi Dysgu ac Addysgu mewn Ysgolion i Radd Sylfaen Lefel 5 mewn Cymorth Dysgu. 

Bwriad y rhaglen yw darparu cymwysterau i'ch helpu i symud ymlaen yn eich gyrfa - neu ddechrau gyrfa newydd!

Newyddion

Meeting with Ghana TVET Service

Coleg Gŵyr Abertawe’n sefydlu partneriaeth AHG newydd yn Ghana a Malawi

Mae Coleg Gŵyr Abertawe ar fin cryfhau ei gysylltiadau ag Affrica trwy gymryd rhan mewn prosiect AHG (addysg a hyfforddiant galwedigaethol) newydd gan VET Toolbox II.
Group of students having a chat in a library

Sut rydym yn cefnogi dysgwyr yn ystod y flwyddyn academaidd hon gan y Pennaeth, Mark Jones

Cefnogi dysgwyr i wireddu eu huchelgeisiau mewn amgylchedd ôl-bandemig  Wrth i ni nesáu at flwyddyn academaidd newydd yng

Cymorth wedi’i deilwra wrth galon cwricwlwm Coleg Gŵyr Abertawe

Wrth fynd i’r afael â chamsyniadau hen ffasiwn, fe wnaeth Mark Jones, pennaeth Coleg Gŵyr Abertawe, nodi sut a pham mae colegau wedi rhoi pwyslais ar wneud yn siŵr bod cymorth wedi’i deilwra ar gael i bob myfyriwr.