Skip to main content
Staff

Pam gweithio i ni?

Mae ein diwylliant yn bwysig iawn i ni a dyna pam mae 90% o’n staff yn argymell y Coleg fel lle gwych i weithio.

Rydym yn gweithio’n barhaus i ddarparu nifer o fuddion gan gynnwys trefniadau gweithio hyblyg, hawliad gwyliau blynyddol, ac aelodaeth o’r gampfa gyda disgownt i enwi ond ycyhydig.

Mae ein sefydliad yn amrywiol iawn ac rydym yn gallu cynnig nifer o gyfleoedd dilyniant pan fyddwch yn ymuno â ni yn ogystal â chyfleoedd hyfforddi helaeth. Rydym yn angerddol dros fuddsoddi yn ein staff ac edrych ar ôl eu lles. Rydym am iddynt deimlo eu bod yn cael eu cefnogi yn y gwaith a gartref hefyd.