Skip to main content

Mathemateg, Gwyddoniaeth a’r Gwyddorau Cymdeithasol

Mae amrywiaeth eang o bynciau Safon Uwch ar gael yn y maes hwn. 

Bydd rhai yn gyfarwydd, ond bydd eraill yn newydd i fyfyrwyr. Er enghraifft, bydd llawer ohonoch wedi astudio Daearyddiaeth yn yr ysgol ond efallai byddwch chi am wybod mwy am Ddaeareg, Seicoleg a Chymdeithaseg.

Mae’r cyrsiau hyn yn cynnig ystod eang o gyfleoedd gyrfa cyffrous ac amrywiol ac maen nhw’n darparu platfform ardderchog ar gyfer astudiaethau academaidd pellach. 

Mae cyrsiau TGAU hefyd ar gael mewn rhai pynciau i’r rhai sydd am astudio’n rhan-amser.

Cynhelir sesiynau ymarferol mewn labordai modern, llawn cyfarpar. Mae myfyrwyr yn cael eu hannog i gymryd rhan mewn cystadlaethau cenedlaethol ac maen nhw’n perfformio’n dda bob blwyddyn.

Edrychwch ar ein cyrsiau Mathemateg, Gwyddoniaeth a Gwyddorau Cymdeithasol

two students in lab coats in a laboratory
Mynediad i Wyddoniaeth

Lefel 3 AGORED

two students in lab coats in a laboratory
Mynediad i Wyddor Iechyd

Lefel 3 AGORED

two students in lab coats in a laboratory
Safon Uwch Bioleg

Lefel 3 A Level

two students in lab coats in a laboratory
Safon Uwch Cemeg

Lefel 3 A Level

two students in lab coats in a laboratory
Safon Uwch Cymdeithaseg

Lefel 3 A Level

two students in lab coats in a laboratory
Safon Uwch Daeareg

Lefel 3 A Level

two students in lab coats in a laboratory
Safon Uwch Ffiseg

Lefel 3 A Level

two students in lab coats in a laboratory
Safon Uwch Mathemateg

Lefel 3 A Level

two students in lab coats in a laboratory
Safon Uwch Seicoleg

Lefel 3 A Level

two students in lab coats in a laboratory
Safon Uwch Sylfaen

Lefel 2 A Level

two students in lab coats in a laboratory
Seicoleg Gymhwysol Lefel 3 - Tystysgrif Estynedig

Lefel 3 BTEC Extended Certificate

two students in lab coats in a laboratory
TGAU Bioleg

Lefel 2 GCSE

two students in lab coats in a laboratory
TGAU Cemeg

Lefel 2 GCSE

two students in lab coats in a laboratory
TGAU Mathemateg

Lefel 2 GCSE

Newyddion