Skip to main content

Busnes, Cyfrifeg a’r Gyfraith

Mae’r amrywiaeth eang o gyrsiau yn y maes hwn yn cynnwys Cyfrifeg (cymwysterau AAT), Safon Uwch, BTEC a’r Dystysgrif mewn Troseddeg.

Ar ôl cwblhau’ch cwrs, gallech chi ddefnyddio’ch sgiliau trosglwyddadwy i ddod o hyd i swydd yn y sector busnes a chyllid sy’n tyfu.

Coleg Gŵyr Abertawe yw’r unig goleg AB yn y DU i gael statws Partner Dysgu Cymeradwy Platinwm gan Gymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig (ACCA).

Chwilio am gwrs Busnes, Cyfrifeg a'r Gyfraith

two students in lab coats in a laboratory
Busnes Lefel 3 - Diploma Estynedig

Lefel 3 BTEC Extended Diploma

two students in lab coats in a laboratory
HND mewn Rheoli Busnes

Lefel 4/5 UoSW

two students in lab coats in a laboratory
Mynediad i’r Gyfraith

Lefel 3 AGORED

two students in lab coats in a laboratory
Safon Uwch Cyfrifeg

Lefel 3 A Level

two students in lab coats in a laboratory
Safon Uwch Economeg

Lefel 3 A Level

two students in lab coats in a laboratory
Safon Uwch Y Gyfraith

Lefel 3 A Level

Newyddion

Chris Brindley MBE yn cyflwyno dosbarth meistr arweinyddiaeth a rheolaeth yng Ngholeg Gŵyr Abertawe

Yr wythnos hon (dydd Mercher 25 Mai) bydd Ysgol Fusnes Plas Sgeti yn croesawu Chris Brindley MBE i gyflwyno dosbarth meistr arweinyddiaeth a rheolaeth.
Coleg Gŵyr Abertawe yn cael ei ystyried ar gyfer gwobrau cyfrifeg

Coleg Gŵyr Abertawe yn cael ei ystyried ar gyfer gwobrau cyfrifeg

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi cyrraedd y rhestr fer mewn pedwar categori yn nigwyddiad Gwobrau PQ Magazine eleni. Mae’r Gwobrau PQ, sy’n cael eu cynnal yn Llundain ar 26 Chwefror, yn dathlu llwyddiannau ym myd dysgu ac addysgu cyfrifeg. Y pedwar categori yw:
Cynlluniau uchelgeisiol Plas Sgeti yn cael y golau gwyrdd

Cynlluniau uchelgeisiol Plas Sgeti yn cael y golau gwyrdd

Bydd gweledigaeth Coleg Gŵyr Abertawe i ailddatblygu Plas Sgeti fel Ysgol Fusnes yn mynd yn ei blaen yn dilyn cais llwyddiannus am gyllid cyfalaf gan Lywodraeth Cymru.