Skip to main content

Plymwaith ac Adeiladu

Cynigiwn amrywiaeth o gymwysterau plymwaith ac adeiladu amser llawn, gan gynnwys prentisiaethau, ar ein campysau yn Nhycoch a Llys Jiwbilî

Mae staff profiadol yn addysgu cyrsiau mewn amgylchedd gweithdy sy’n paratoi myfyrwyr ar gyfer gyrfa ym maes plymwaith neu waith nwy. 

Mae myfyrwyr yn cymryd rhan mewn cystadlaethau cenedlaethol i ddatblygu eu sgiliau a magu hyder.

Mae opsiynau rhan-amser ar gael hefyd.

Newyddion