Skip to main content

Ffioedd dysgu ac esboniad o ddulliau talu

Ffioedd Dysgu 24/25

IELTS a Chwrs Paratoi ar gyfer Safon Uwch: £8,000 (3 mis) £13,000 (6 mis) £18,000 (blwyddyn academaidd)
Safon Uwch: £21,000 y flwyddyn
Safon Uwch + Iaith Saesneg: £23,500 y flwyddyn
Safon Uwch + Rhaglenni Paratoi ar gyfer y Brifysgol*: £26,000 y flwyddyn

*Yn amodol ar feini prawf mynediad

BTEC: £19,000 y flwyddyn

Rhaglen Sylfaen Ryngwladol: £22,500 y flwyddyn

HNC: £19,500 y flwyddyn
HND: £20,500 y flwyddyn

Mae’r ffioedd dysgu uchod yn cynnwys cost:

  • Llety
  • Tocyn Bws Coleg
  • Aelodaeth o Gampfa’r Coleg
  • Rhaglen Gymdeithasol.

Saesneg: £350 yr wythnos, rhaid astudio am oleiaf tri mis.
Telir ffioedd dysgu yn flynyddol, oni nodir yn wahanol, ac mae'r ffioedd yn sefydlog ar gyfer y cyfnod astudio.

Saesneg: o £4,500 am 3 mis (isafswm cyfnod astudio yw 3 mis).
Telir ffioedd dysgu yn flynyddol, oni nodir yn wahanol, ac mae'r ffioedd yn sefydlog ar gyfer y cyfnod astudio.

Dulliau talu

Trosglwyddiad banc: Gwnewch eich taliad i’r cyfrif banc canlynol:

Derbynnydd: Coleg Gŵyr Abertawe
Enw a chyfeiriad y banc: HSBC Gorseinon, 1 Heol Alexandra, Gorseinon, Abertawe, SA4 4NJ
Rhif y cod didoli: 40-22-15
Rhif y cyfrif: 41546317
Rhif IBAN: GB73HBUK40221541546317
Rhif BIC: HBUKGB4158H

Cerdyn credyd neu ddebyd: Gwnewch daliad mewn person yn un o safleoedd canlynol y Coleg.

Ad-daliadau

Rhoddir ad-daliad dim ond os:

  • mae cwrs wedi cael ei ganslo gan y Coleg ac nid oes dewis arall addas ar gael
  • mae fisa myfyriwr wedi cael ei gwrthod o ganlyniad i wall a wnaed gan y Coleg.

Ni roddir ad-daliad os:

  • mae’r myfyriwr wedi torri’r gyfraith neu amodau ei fisa ac, o ganlyniad, rhaid iddo/iddi adael y wlad
  • mae’r myfyriwr wedi torri Cod Ymddygiad y Myfyriwr y Coleg ac mae’n rhaid iddo/iddi adael y cwrs
  • mae’r myfyriwr yn dymuno gadael y cwrs o’i (g)wirfodd
  • mae’r Coleg wedi rhoi Cadarnhad Derbyn i Astudio (CAS) ac mae’r cais fisa dilynol yn aflwyddiannus am unrhyw reswm ar wahân i wall a wnaed gan y Coleg.