Skip to main content

Peirianneg

Mae cyrsiau Peirianneg yn cael eu cynnig ar Lefelau 2 a 3. Mae llwybr prentisiaeth ar gael hefyd ar Lefel 3. 

Mae myfyrwyr yn symud ymlaen i brentisiaethau a chyrsiau gradd mewn prifysgolion amrywiol.

Mae cyrsiau rhan-amser yn amrywio o Lefel 2 hyd at Lefel 5.

Mae peirianwyr electronig ar flaen y gad o ran technolegau’r dyfodol – mae’n amser cyffrous i fod yn astudio electroneg!

Chwilio am gwrs Peirianneg

two students in lab coats in a laboratory
Dechrau arni mewn CAD

Lefel 1 EAL

two students in lab coats in a laboratory
HNC Peirianneg Fecanyddol

Lefel 4 UoWTSD

two students in lab coats in a laboratory
HND Peirianneg Fecanyddol

Lefel 5 UoWTSD

Person writing on a pad in an engineering workshop.
Mynediad i Beirianneg

Lefel 3 AGORED

Newyddion

Tîm Krazy Races

Tîm Peirianneg Coleg Gŵyr Abertawe yn ennill Dyluniad Gorau yn Krazy Races

Roedd canol dinas Abertawe yn byrlymu o gyffro ar Sul y Tadau wrth i Krazy Races gymryd drosodd y strydoedd.
Myfyriwr mewn gweithdy

O’r Bont i AU!

Mae hi bob amser yn wych clywed straeon dilyniant ar draws y Coleg ac mae’r stori hon yn fendigedig!

Coleg Gŵyr Abertawe - Coleg Hyfforddi Weldiwr Cymeradwywyd gan TWI CL cyntaf yng Nghymru

Coleg Gŵyr Abertawe yw’r coleg cyntaf yng Nghymru i gael ein gymeradwyo fel Coleg Hyfforddi Weldiwr TWI CL gan TWI Certification Ltd; mae tiwtoriaid bellach wedi cael ardystiad