Skip to main content

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant

Os ydych yn chwilio am yrfa lewyrchus, byddai’r sector iechyd a gofal cymdeithasol yn gweddu i chi i’r dim – mae llwybrau gyrfa posibl yn cynnwys nyrs feithrin, nani, gweithiwr cymdeithasol neu ofalwr.

Rydym yn cynnig Safon Uwch Iechyd a Gofal Cymdeithasol, amrywiaeth o gyrsiau galwedigaethol o Lefel 1 hyd at Lefel 3 ac amrywiol opsiynau prentisiaeth hefyd.

Gallech chi hyd yn oed symud ymlaen i un o’n cyrsiau addysg uwch. Ar hyn o bryd rydym yn cynnig Graddau Sylfaen mewn Gofal a Chymorth; Addysg, Dysgu a Datblygiad; a Phlentyndod Cynnar.

Mae ein myfyrwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn gallu dysgu sgiliau newydd yn ward ffug y Coleg sy’n cynnwys gwelyau ysbyty, teclyn codi a sgrin pelydr-x.

Cyrsiau Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant

Newyddion Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant

Prif Weinidog yn cydnabod gwaith myfyriwr Abertawe

Prif Weinidog yn cydnabod gwaith myfyriwr Abertawe

Nid bob dydd rydych chi’n derbyn llythyr personol gan Brif Weinidog Prydain ond dyna’n union beth ddigwyddodd i Sophie Billinghurst, myfyriwr Coleg Gŵyr Abertawe yn ddiweddar.

Sesiynau blasu Cymraeg yn y brifysgol

Yn dilyn cais llwyddiannus Coleg Gŵyr Abertawe am arian prosiect gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, trefnwyd diwrnod blasu i'r myfyrwyr hynny a hoffai ddilyn gyrfa ym maes nyrsio neu fydwreigiaeth.

Myfyrwyr yn mentro i faes gofal iechyd diolch i brosiect e-fentora

Disgwylir y bydd grŵp o fyfyrwyr o Goleg Gŵyr Abertawe yn elwa ar brosiect e-fentora arloesol, a sefydlwyd gan Gronfa Mullany, yn benodol ar gyfer pobl ifanc sy’n bwriadu dilyn gyrfa ym maes gofal iechyd.