Skip to main content

Chwaraeon a Ffitrwydd

Cynigir amrywiaeth o gyrsiau ar gampysau Gorseinon a Thycoch. Mae Safon Uwch Addysg Gorfforol hefyd ar gael yng Ngorseinon. 

Mae gan fyfyrwyr amser llawn gyfle i wneud cais i un o’n Hacademïau Chwaraeon ac mae ysgoloriaethau hefyd ar gael. 

Bob blwyddyn, mae myfyrwyr yn rhagori ar ddigwyddiadau unigol a thîm, gan gynnwys digwyddiadau Colegau Cymru a Cholegau Prydain. Mae myfyrwyr hefyd yn ymwneud â hyfforddi mewn ysgolion cynradd lleol.

Mae llawer o’n myfyrwyr yn symud ymlaen i’r cwrs Gradd Sylfaen mewn Datblygu a Rheoli Chwaraeon.

Cynigir cyrsiau rhan-amser mewn Hyfforddi Ffitrwydd a Hyfforddiant Personol.

Mae’r Ganolfan Chwaraeon yn Nhycoch yn cynnig cyfleusterau ardderchog i’r holl fyfyrwyr a’r staff.

Newyddion

Grŵp o fyfyrwyr mewn gwisg parti ffurfiol

Gwobrau Chwaraeon Coleg Gŵyr Abertawe 2024

Mae myfyrwyr o Goleg Gŵyr Abertawe yn dathlu blwyddyn arall o lwyddiannau chwaraeon gyda seremoni wobrwyo arbennig yn y Village Hotel.
Myfyriwr â gwallt glas a breichiau croes yn sefyll ac yn gwenu ar y camera, gyda myfyrwyr yn gweithio ac yn sgwrsio ar fyrddau yn y cefndir

Cynlluniwch eich dyfodol yn nosweithiau agored cyrsiau amser llawn Coleg Gŵyr Abertawe

Ydych chi neu’ch plentyn sydd yn ei arddegau yn meddwl am y camau nesaf ar ôl ysgol? Bydd Coleg Gŵyr Abertawe yn agor ei ddrysau ym mis Tachwedd i ddarpar fyfyrwyr fel y gallant gael cyfle i ymweld â champysau, sgwrsio â darlithwyr a staff cymorth a darganfod y cyrsiau sydd ar gael. 

Treial Academi Bêl-droed Pro:Direct - Dydd Mercher 12 Ebrill

Yn dilyn llwyddiant y treial agored ym mis Chwefror, mae Pro:Direct yn hapus o gyhoeddi treial arall ar ddydd Mercher, 12 Ebrill.