Llywodraeth a Gwleidyddiaeth

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs hwn yn berffaith i’r rhai sydd â diddordeb yn y newyddion a materion cyfoes, sut mae’r wlad yn cael ei llywodraethu, systemau gwleidyddol gwahanol a sut maen nhw’n gweithio.

Mae meysydd astudio blwyddyn un yn cynnwys:

  • Hawliau a democratiaeth yn y DU
  • Etholiadau a phleidleisio
  • Pleidiau a grwpiau gwleidyddol
  • Sefydliadau llywodraethol cynrychioladol yn y DU.

Mae meysydd blwyddyn dau yn cynnwys:

  • Gwleidyddiaeth yr UDA – prosesau etholaethol, Cyfansoddiad yr UDA, pleidiau’r UDA a changhennau llywodraeth yr UDA
  • Ideolegau megis ceidwadaeth, sosialaeth, comiwnyddiaeth, rhyddfrydiaeth a chenedlaetholdeb.

Diweddarwyd Tachwedd 2019

 

Gofynion Mynediad

Mae gradd B mewn TGAU Saesneg Iaith a Llenyddiaeth yn hanfodol. Bydd rhaid i fyfyrwyr fod yn frwdfrydig, gyda diddordeb yn y newyddion a materion cyfoes yn hanfodol er mwyn cael gradd dda yn y pwnc. 

 

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir y cwrs yn yr ystafell ddysgu. Caiff pedair uned eu hastudio, ac asesir pob un trwy arholiad ysgrifenedig 1.5 awr (Mai/Mehefin). 4.75 awr yr wythnos o amser cyswllt.

Cyfleoedd Dilyniant

Mae llawer o fyfyrwyr yn mynd ymlaen i ddilyn cyrsiau gradd fel gwleidyddiaeth neu gysylltiadau rhyngwladol. Mae myfyrwyr sydd wedi dilyn y cwrs wedi mynd ymlaen i astudio mewn sefydliadau uchel eu parch fel Aberystwyth, Bryste, Caerdydd, Rhydychen, Caergrawnt, Coleg y Brenin Llundain, LSE ac Abertawe.

Gyrfaoedd mewn gwleidyddiaeth, pleidiau a charfannau pwyso gwleidyddol , y gwasanaeth sifil, llywodraeth leol, y cyfryngau, newyddiaduraeth, gwaith cymdeithasol, bancio, y gyfraith, gwasanaethau cyhoeddus, busnes a diwydiant.

Mae gwybodaeth am Lywodraeth a Gwleidyddiaeth yn ddefnyddiol iawn mewn amrywiaeth eang o feysydd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Rhaid prynu gwerslyfr craidd £25.

Lleoliad(au):
Gorseinon
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No