Sbaeneg – Rhan-amser

Trosolwg o’r Cwrs

Cyfnod 1

Mae’r dosbarthiadau hyn ar gyfer dechreuwyr llwyr. Maent yn ymdrin â phynciau fel cyflwyno’ch hun, (enw, cenedligrwydd, rhifau, proffesiwn...) yn ogystal â phynciau y byddai twristiaid yn dod ar eu traws wrth deithio mewn gwlad lle mae’r iaith yn cael ei siarad. Tybir nad oes gan gyfranogwyr unrhyw brofiad yn yr iaith.

Cyfnod 2/3

Mae’r cwrs hwn yn cynnig dilyniant naturiol i fyfyrwyr sydd wedi cwblhau naill ai cyfnod 1 neu gyfnod 2 a bydd yn canolbwyntio ar ychwanegu mwy o eirfa a strwythur at eu gwybodaeth bresennol. Bydd myfyrwyr hefyd yn magu hyder wrth ddefnyddio’r iaith pan fyddant ar wyliau mewn gwlad Sbaeneg ei hiaith.

Cyfnod 3/4

Mae'r cwrs hwn yn ddilyniant naturiol i fyfyrwyr sydd wedi cwblhau’r camau blaenorol. Bydd yn parhau i archwilio sefyllfaoedd gwyliau, gan ychwanegu mwy o gynnwys at y sgyrsiau y gellid dod ar eu traws wrth deithio i wlad Sbaeneg ei hiaith. Yn ystod y cwrs fe welwch y bydd eich geirfa, eich gramadeg a’ch hyder yn cynyddu.

Dull Addysgu’r Cwrs

Ni cheir arholiad ond cewch eich asesu’n anffurfiol drwy gydol y cwrs. Mae dwy sesiwn awr yn cael eu cynnal bob wythnos. Fodd bynnag, oherwydd y sefyllfa bresennol disgwylir y bydd cyrsiau sy’n dechrau ym mis Medi yn cael eu haddysgu ar-lein.

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Gwybodaeth Fanwl am y Cwrs

Ble a phryd y gallaf astudio?

Start Date: Tue 21 Sep 2021 | Course Code: ZA264 ETB | Cost: £205

Level -   Tue   6.30-8.30pm   10 weeks   Tycoch  

Enrol on this course

Start Date: Tue 11 Jan 2022 | Course Code: ZA264 ETB2 | Cost: £205

Level -   Tue   6.30-8.30pm   10 weeks   Tycoch  

Enrol on this course