Bywluniadu

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs hwn yn gyfle i ddatblygu sgiliau lluniadu traddodiadol trwy fywluniadu.

Gan ddefnyddio ffigwr dynol fel y man cychwyn arsylwi, cewch eich annog i ddatblygu dealltwriaeth o sut i ddefnyddio tôn, llinell a ffurf. Bydd pob gwers yn dechrau gyda chyfres o ystumiau cynhesu (sy’n amrywio o bum munud i 15 munud), a fydd wedyn yn cael eu datblygu yn ystumiau hirach, mwy strwuthuredig lle gellir defnyddio technegau penodol.

Mae bywluniadu yn fan cychwyn sylfaenol i ddatblygu sgiliau creadigol ymhellach, felly bydd y cwrs hwn yn addas i unrhyw un sydd â diddordeb brwd mewn celf a dylunio. Addysgir y cwrs hwn yn y stiwdio luniadu yn Llwyn y Bryn sy’n cynnwys îsls a deunyddiau lluniadu.

24/5/22

Gofynion Mynediad

Does dim angen profiad blaenorol, dim ond diddordeb yn y maes pwnc. Byddai’n fuddiol i ddysgwyr fynychu bob tymor i gynyddu sgiliau yn barod ar gyfer cyrsiau tymor dau a thymor tri, er nid yw hyn yn rhwystr i fynychu bob tymor fel cwrs annibynnol.

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir y cwrs hwn yn y stiwdios celf a dylunio ar Gampws Llwyn y Bryn. Yn ystod y cwrs bydd dysgwyr yn cwblhau llyfryn o ganlyniadau. Asesir hwn er mwyn cael tystysgrif ar gyfer y cymhwyster.

Cyfleoedd Dilyniant

Gallech chi symud ymlaen o unrhyw gwrs rhan-amser i gyrsiau amser llawn mewn celf a dylunio. Yn achos oedolion sy’n ddysgwyr sy’n ystyried gyrfa greadigol, gallai’r cwrs Diploma Sylfaen mewn Celf a Dylunio fod yn llwybr dilyniant addas ar gyfer hyn.

Gwybodaeth Ychwanegol

Darperir yr holl ddeunyddiau.

Lleoliad(au):
Llwyn y Bryn
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Detailed course information

Where and when can I study?

Start Date: Tue 18 Apr 2023 | Course Code: VB175 ELB2 | Cost: £60

Level 2   Tuesday   5.30 - 8.30pm   10 weeks   Llwyn y Bryn  

Enrol on this course Add to basketAdd to Basket ? BasketShow basket