Cwrs Sylfaenol Torri Gwallt Menywod

Trosolwg o’r Cwrs

Nod y cymhwyster yw rhoi sgiliau a gwybodaeth i’r dysgwr dorri gwallt gan ddefnyddio technegau torri sylfaenol. Ni fydd unrhyw theori na phrofion ysgrifenedig.

Bydd y cwrs yn cynnwys datblygu sgiliau ymarferol ar bennau ymarfer.

Ychwanegwyd Awst 2018

Gofynion Mynediad

City & Guilds VRQ Tystysgrif Lefel 2 neu NVQ Lefel 2 neu brofiad salon/barbro cyfwerth. Mae hefyd yn addas fel cwrs gloywi sylfaenol.

Bydd cymwysterau eraill yn cael eu hystyried fel gofyniad mynediad i’r rhai a hoffai gwblhau’r cymhwyster fel cwrs gloywi a chael cymhwyster cyfredol.

Dull Addysgu’r Cwrs

Bydd y sgiliau a ddatblygir gan y dysgwr yn cynnwys:

  • Y technegau torri diweddaraf
  • Un hyd
  • Graddoliad hir
  • Toriad byr un hyd
  • Haen unffurf
  • Graddoliad byr

Cyfleoedd Dilyniant

Dilyniant i gyrsiau cysylltiedig eraill (amser llawn a rhan-amser) mewn trin gwallt, harddwch a therapïau cyfannol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Costau cit – bydd angen dau ben ymarfer ac offer torri arnoch.

Bydd disgwyl i fyfyrwyr wisgo du neu brynu tiwnig coleg os ydynt am wneud hynny. Bydd rhaid i’r myfyrwyr sy’n fodlon cofrestru ddod i sesiwn arweiniad yng Nghanolfan Broadway - cysylltwch â ni i gael y dyddiadau sydd ar gael.

Lleoliad(au):
Broadway Hair and Beauty Centre, Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No