Technoleg Peirianneg EAL NVQ PEO

Rhan-amser
Lefel 2
EAL
Tycoch
34 weeks
Ymgeisiwch nawr

Trosolwg

Mae’r holl unedau canlynol yn orfodol:

  • Uned 1: Gweithio’n Ddiogel mewn Amgylchedd Peirianneg
  • Uned 2: Gweithio’n Effeithiol ac Effeithlon mewn Peirianneg
  • Uned 3: Defnyddio a Chyfleu Gwybodaeth Dechnegol
  • Uned 32: Cynhyrchu Lluniadau Peirianneg Drydanol gan Ddefnyddio System CAD
  • Uned 33: Gwifro a Phrofi Offer a Chylchedau Trydanol
  • Uned 34: Ffurfio a Chydosod Amgaead Ceblau Trydanol a Systemau Cymorth

Gwybodaeth allweddol

Gofynion Mynediad

Nid oes angen cymwysterau ffurfiol ond byddai sgiliau llythrennedd, rhifedd a TG da yn fanteisiol.

Dull Addysgu’r Cwrs

Asesir y cwrs drwy gasglu portffolio o dystiolaeth sy’n cynnwys cwestiynau gwybodaeth sylfaenol ac arsylwadau gweithgareddau ymarferol.

Cyfleoedd Dilyniant

Mae’r cwrs yn rhoi cymhwyster sylfaen i chi yn ogystal â phrofiad ymarferol cyn symud ymlaen i gymhwyster uwch yn y diwydiant trydanol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen Offer Gwarchod Personol, h.y. esgidiau ac oferôls, a chyfrifiannell wyddonol a llyfrau cwrs perthnasol.

 
Diolch am eich diddordeb yn y cwrs hwn. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddosbarthiadau ar gael felly dewch yn ôl yn fuan i gael dyddiadau ac amserau eraill.