Estyniadau Gwallt – Dulliau 1 a 2

Trosolwg o’r Cwrs

Opsiwn 1 – Dulliau Poeth i’r rhai a hoffai ddysgu sut i osod estyniadau wedi’u bondio ymlaen llaw

Opsiwn 2 – Dulliau Oer i’r rhai a hoffai ddysgu sut i osod micro-gylchoedd, nano-gylchoedd a micro-weadau

Cewch Dystysgrif Coleg Gŵyr Abertawe ar ôl cwblhau’r cwrs.

Ychwanegwyd Mehefin 2020

Gofynion Mynediad

Profiad blaenorol a chymhwyster trin gwallt Lefel 2.

Bydd gofyn i gyfranogwyr ddod ag offer a chyfarpar trin gwallt sylfaenol a phen ymarfer.

Caiff estyniadau ac offer estyniadau eu cyflenwi am gost i’r cyfranogwr – prisiau i’w cadarnhau

Dull Addysgu’r Cwrs

Bydd y sesiynau ymarferol hyn yn cynnwys:

  • Nodweddion a buddion y gwahanol fathau o estyniadau gwallt
  • Iechyd a diogelwch
  • Ymgynghori
  • Paru lliwiau
  • Lleoliad
  • Cynnal a chadw
  • Tynnu estyniadau a chyngor ôl-ofal

Gwybodaeth Ychwanegol

Costau cit ychwanegol i’w cadarnhau.

Lleoliad(au):
Broadway Hair and Beauty Centre, Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Gwybodaeth Fanwl am y Cwrs

Ble a phryd y gallaf astudio?

Start Date: Mon 28 Mar 2022 | Course Code: ZA137 CR6 | Cost: £100

Level -   Mon   9.30-4.30pm   1 day   Tycoch  

Start Date: Mon 4 Apr 2022 | Course Code: ZA137 CR7 | Cost: £100

Level -   Mon   9.30-4.30pm   1 day   Tycoch