Estyniadau Gwallt – Dulliau 1 a 2

Trosolwg o’r Cwrs

Opsiwn 1 – Dulliau Poeth i’r rhai a hoffai ddysgu sut i osod estyniadau wedi’u bondio ymlaen llaw

Opsiwn 2 – Dulliau Oer i’r rhai a hoffai ddysgu sut i osod micro-gylchoedd, nano-gylchoedd a micro-weadau

Cewch Dystysgrif Coleg Gŵyr Abertawe ar ôl cwblhau’r cwrs.

Ychwanegwyd Mehefin 2020

Gofynion Mynediad

Profiad blaenorol a chymhwyster trin gwallt Lefel 2.

Bydd gofyn i gyfranogwyr ddod ag offer a chyfarpar trin gwallt sylfaenol a phen ymarfer.

Caiff estyniadau ac offer estyniadau eu cyflenwi am gost i’r cyfranogwr – prisiau i’w cadarnhau

Dull Addysgu’r Cwrs

Bydd y sesiynau ymarferol hyn yn cynnwys:

  • Nodweddion a buddion y gwahanol fathau o estyniadau gwallt
  • Iechyd a diogelwch
  • Ymgynghori
  • Paru lliwiau
  • Lleoliad
  • Cynnal a chadw
  • Tynnu estyniadau a chyngor ôl-ofal

Gwybodaeth Ychwanegol

Costau cit ychwanegol i’w cadarnhau.

Lleoliad(au):
Broadway Hair and Beauty Centre, Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No