Ffasiwn Cynaliadwy

Trosolwg o’r Cwrs

Bydd y cwrs hwn yn eich annog i archwilio ac arbrofi gydag amrywiaeth o ddeunyddiau a thechnegau tecstiliau cynaliadwy y gellir eu defnyddio i uwchgylchu dillad neu nwyddau y tu mewn nad oes eu heisiau. Cewch fynediad i’n stiwdios a’n hoffer ffasiwn a thecstiliau o’r radd flaenaf sy’n cynnwys torrwr laser, argraffydd tecstiliau digidol a meddalwedd dylunio tecstiliau.

Bydd dulliau mwy traddodiadol hefyd yn cael eu harchwilio trwy dechnegau trin ffabrig i greu canlyniad terfynol ffasiwn a thecstiliau arloesol.

Ychwanegwyd Mehefin 2020

Gofynion Mynediad

Byddai rhywfaint o brofiad gwnïo yn fanteisiol.

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir y cwrs mewn gweithdy/stiwdio. Mae amrywiaeth o weithdai ymarferol – tair awr yr wythnos dros 20 wythnos – ac mae’n amodol ar asesiad parhaus.

Cyfleoedd Dilyniant

Mae sawl cyfle gan gynnwys cyrsiau rhan-amser eraill, Celf a Dylunio Lefel 2, Celf a Dylunio Lefel 3, a’r Diploma Sylfaen mewn Celf a Dylunio.

Lleoliad(au):
Llwyn y Bryn
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No
Diolch am eich diddordeb yn y cwrs hwn. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddosbarthiadau ar gael felly dewch yn ôl yn fuan i gael dyddiadau ac amserau eraill.