Gwneud Mowldiau Creadigol

Trosolwg o’r Cwrs

Bydd y cwrs yn eich annog i archwilio ac arbrofi gydag amrywiaeth o ddefnyddiau, offer a thechnegau crefft a’u defnyddio’n ddiogel wrth wneud mowldiau. Dyma gyfle go iawn i fod yn greadigol ac arbrofi gyda gwaith mowldio a chastio mewn amrywiaeth o brosesau.

Dyma gwrs dechrau delfrydol i’r rhai a hoffai greu modelau amryfal/crochenwaith swyddogaethol. Byddwch yn defnyddio ein cyfleusterau gwneud mowldiau penodedig lle gallwch ddefnyddio gelflex ailgylchadwy, plastr, creu o fowldiau swyddogaethol plastig wedi’u hamgylchu. Byddwch yn astudio pob agwedd ar weithio gyda gofod negyddol a phositif gan gynnwys tandoriadau a theori mowldiau toriadau amryfal.

Cewch eich arwain a’ch mentora gan diwtor profiadol. Bydd cyfleoedd i ddysgu dulliau sylfaenol  o wneud mowldiau y gellir eu harchwilio drwy gyfrwng castio megis clai, plastr, resin, cŵyr, ffabrig, latecs a chymwysiadau eraill.

Ychwanegwyd Medi 2020

Gofynion Mynediad

Nid oes angen profiad blaenorol.

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir y cwrs hwn yn yr ystafell ddosbarth, am dair awr yr wythnos dros 10 wythnos a bydd asesiadau parhaus.

Cyfleoedd Dilyniant

Gwybodaeth Ychwanegol

Ffioedd Stiwdio Gorfodol - £20

Gall myfyrwyr prynu defnyddiau ychwanegol o’u dewis o’r stociwr canlynol a argymhellir:- Alec Tiranti Berkshire Ffôn: 01635 587 430 Ffacs: 01635 864 845 E-bost: Enquiries@tiranti.co.uk 3 Pipers Court, Berkshire Drive, Thatcham, Y Deyrnas Unedig

Lleoliad(au):
Llwyn y Bryn
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No
Diolch am eich diddordeb yn y cwrs hwn. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddosbarthiadau ar gael felly dewch yn ôl yn fuan i gael dyddiadau ac amserau eraill.