Lefel Mynediad 2 Mowldio a Chastio Cyfryngau Cymysg

Rhan-amser
Lefel Mynediad 2
AGORED
Llwyn y Bryn
10 wythnos
Ymgeisiwch nawr

Trosolwg

Bydd y cwrs hwn yn eich annog i arbrofi ac archwilio trwy amrywiaeth o wahanol gyfryngau a phrosesau. Byddwch yn profi gwahanol dechnegau o wneud mowldiau ac yn deall theori agweddau technegol. Bydd cyfleoedd i ddatblygu technegau castio amrywiol gyda gwahanol ddefnyddiau gan gynnwys Plastr/Modroc/Resin/Latecs/Llenwadau Metel/Clai/Sment.

Yn ystod y gweithdai penodedig bob dydd byddwch yn gallu adeiladu portffolio o arteffactau mewn cyfryngau cymysg. Gellir haenu’r broses i gyflawni prosiect personol o’ch dewis. Rhoddir sylw i bob agwedd ar Iechyd a Diogelwch. Drwy gydol y cwrs byddwch yn cael eich arwain a’ch cyfarwyddo gan diwtor profiadol. Mae hwn yn gwrs cychwynnol delfrydol ar gyfer unrhyw un a hoffai weithio mewn cyfryngau gwahanol a 3D neu gynyddu’ch sgiliau i gefnogi eich ymarfer eich hun.

Gwybodaeth allweddol

Gofynion Mynediad

Nid oes angen profiad blaenorol, dim ond diddordeb yn y maes pwnc. Byddai dysgwyr yn elwa o fynychu bob tymor i feithrin sgiliau i baratoi ar gyfer y tymor dau a chyrsiau tymor tri, er nad yw hyn yn rhwystr rhag mynychu pob tymor fel cwrs annibynnol.

Dull Addysgu’r Cwrs

Cyflwynir y cwrs dros 10 wythnos, gydag un sesiwn tair awr yr wythnos.

Cyfleoedd Dilyniant

Mae yna nifer o gyfleoedd gan gynnwys cyrsiau rhan amser eraill, Lefel 2 Celf a Dylunio, Lefel 3 Celf a Dylunio, a'r Diploma Sylfaen Celf a Dylunio.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae ffi stiwdio o £20 am y cwrs hwn.

 

Detailed course information

Where and when can I study?

Start Date: Mon 8 Jan 2024 | Course Code: VA1886 ELB2 | Cost: £65

Level E3   Mon   1.30 - 4.30pm   10 weeks   Llwyn y Bryn  

Enrol on this course Add to basketAdd to Basket ? BasketShow basket

Start Date: Mon 8 Apr 2024 | Course Code: VA1886 ELB3 | Cost: £65

Level 1   Mon   1.30 - 4.30pm   10 weeks   Llwyn y Bryn  

Enrol on this course Add to basketAdd to Basket ? BasketShow basket