Gofaint Arian (Lefel 1)

Trosolwg o’r Cwrs

Drwy gydol y flwyddyn byddwn yn rhedeg tri chwrs annibynnol, 10 wythnos ar Ofaint Arian.

  • Cwrs 1: Ar y cwrs hwn byddwch yn dysgu hanfodion gofaint arian gan gynnwys defnyddio llif rwyllo, gweadu, ffeilio, llathru, soldro arian, gwneud bar a thlws crog arian.
  • Cwrs 2:  Byddwch yn dysgu gwneud modrwyau arian plaen ac addurnedig i’r maint cywir.
  • Cwrs 3: Byddwch yn dysgu sut i osod cerrig lled-werthfawr mewn darn o emwaith arian o’ch dewis, gallai hwn fod yn dlws crog, yn glustdlysau neu yn fodrwy arall.

Dull Addysgu’r Cwrs

Mae pob cwrs Gofaint Arian yn annibynnol o’r lleill – byddwch yn dysgu sgiliau sylfaenol ar bob cwrs yn ôl yr angen.

Mae iechyd a diogelwch yn agwedd bwysig ar y cwrs.

Darperir yr holl offer mewn gweithdy llawn cyfarpar. Bydd rhaid i fyfyrwyr brynu eu harian eu hunain sydd ar gael yn www.cooksongold.com.

Bydd cost y defnyddiau yn dibynnu ar ddyluniadau unigol a dewis cerrig. Bydd o leiaf un prosiect i’w gwblhau ar bob cwrs.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ffi stiwdio £10

Lleoliad(au):
Llwyn y Bryn
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Detailed Course Information

Where and when can I study?

Start Date: Mon 19 Apr 2021 | Course Code: ZA161 PLA3 | Cost: £180

Level 1/2/3   Mon   10.30am-12.30pm   10 weeks   Llwyn y Bryn  

Enrol on this course

Start Date: Tue 20 Apr 2021 | Course Code: ZA161 PLB5 | Cost: £180

Level 1   Tue   1-3pm   10 weeks   Llwyn y Bryn  

Enrol on this course

Start Date: Tue 20 Apr 2021 | Course Code: ZA161 PLB6 | Cost: £180

Level 1/2/3   Tue   4-6pm   10 weeks   Llwyn y Bryn  

Enrol on this course

Start Date: Tue 20 Apr 2021 | Course Code: ZA161 ELB3 | Cost: £180

Level 1/2/3   Tue   6.30-8.30pm   10 weeks   Llwyn y Bryn  

Enrol on this course

Start Date: Thu 22 Apr 2021 | Course Code: ZA161 PLD3 | Cost: £180

Level 1/2/3   Thu   4-6pm   10 weeks   Llwyn y Bryn  

Enrol on this course