Gofaint Arian – Dechreuwyr / Canolradd

Rhan-amser
Lefel 1
Llwyn y Bryn
10 weeks
Ymgeisiwch nawr

Trosolwg

Drwy gydol y flwyddyn byddwn ni’n rhedeg tri chwrs annibynnol, 10 wythnos ar Ofaint Arian.

  • Cwrs 1: Ar y cwrs hwn bydd dechreuwyr yn dysgu hanfodion gofaint arian gan gynnwys defnyddio llif rwyllo, gweadu, ffeilio, llathru, soldro arian, gwneud bar a thlws crog arian. Bydd myfyrwyr canolradd yn dylunio a gwneud bangl, cyffen neu freichled arian, ac archwilio gweithio gyda defnyddiau eraill ac arian, er enghraifft PMC, ailgylchu, metelau cymysg sy’n cyfuno copr, arian, efydd ac aur.
  • Cwrs 2:  Bydd dechreuwyr yn dysgu gwneud modrwyau arian plaen ac addurnedig i’r maint cywir. Bydd myfyrwyr canolradd yn dysgu amrywiaeth o dechnegau gweadu a ffurfio gan gynnwys rhwydennu, cromennu, ffurfio plygiadau, defnyddio’r felin rolio ar gyfer gweadu arian a defnyddio morthwylion a stanciau; ac yna byddan nhw’n dylunio a gwneud darn o emwaith arian gan ddefnyddio unrhyw un o’r technegau hyn.
  • Cwrs 3: Byddwch yn dysgu sut i osod cerrig lled-werthfawr mewn darn o emwaith arian o’ch dewis, gallai hwn fod yn dlws crog, yn glustdlysau neu yn fodrwy arall. Bydd myfyrwyr canolradd yn dylunio a chynhyrchu darn o emwaith wedi’i ysbrydoli gan of arian o’ch dewis, ac ar yr un pryd byddwch yn dysgu rhagor o dechnegau gosod cerrig fel gosod tiwb a gosod basged syml. Bydd hyn yn annog myfyrwyr i ddatblygu eu steil eu hunain o wneud gemwaith, a bydd yn paratoi myfyrwyr ar gyfer dilyniant i’r cyrsiau gofaint arian uwch.

Gwybodaeth allweddol

Dull Addysgu’r Cwrs

Mae dilyniant drwy gydol y flwyddyn, ond mae pob cwrs Gofaint Arian yn gallu bod yn annibynnol o’r lleill – byddwch yn dysgu sgiliau sylfaenol ar bob cwrs yn ôl yr angen.

Mae iechyd a diogelwch yn agwedd bwysig ar y cwrs.

Darperir yr holl offer mewn gweithdy llawn cyfarpar. Bydd rhaid i fyfyrwyr brynu eu harian eu hunain sydd ar gael yn www.cooksongold.com.

Bydd cost y defnyddiau yn dibynnu ar ddyluniadau unigol a dewis cerrig. Bydd o leiaf un prosiect i’w gwblhau ar bob cwrs.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ffi stiwdio £10

 

Detailed course information

Where and when can I study?

Start Date: Mon 8 Jan 2024 | Course Code: ZA161 PLA2 | Cost: £220

Level Beginner/Intermediate   Mon   10.30am - 12.30pm   10 weeks   Llwyn y Bryn  

Enrol on this course Add to basketAdd to Basket ? BasketShow basket

Start Date: Tue 9 Jan 2024 | Course Code: ZA161 PLB3 | Cost: £220

Level Beginner/Intermediate   Tue   1-3pm   10 weeks   Llwyn y Bryn  

Enrol on this course Add to basketAdd to Basket ? BasketShow basket

Start Date: Tue 9 Jan 2024 | Course Code: ZA161 PLB4 | Cost: £220

Level Beginner/Intermediate   Tue   4-6pm   10 weeks   Llwyn y Bryn  

Enrol on this course Add to basketAdd to Basket ? BasketShow basket

Start Date: Tue 9 Jan 2024 | Course Code: ZA161 ELB2 | Cost: £220

Level Beginner/Intermediate   Tue   6.30-8.30pm   10 weeks   Llwyn y Bryn  

Enrol on this course Add to basketAdd to Basket ? BasketShow basket

Start Date: Thu 11 Jan 2024 | Course Code: ZA161 PLD2 | Cost: £220

Level Beginner/Intermediate   Thu   4-6pm   10 weeks   Llwyn y Bryn  

Enrol on this course Add to basketAdd to Basket ? BasketShow basket

Start Date: Mon 8 Apr 2024 | Course Code: ZA161 PLA3 | Cost: £220

Level Beginner/Intermediate   Mon   10.30am - 12.30pm   10 weeks   Llwyn y Bryn  

Enrol on this course Add to basketAdd to Basket ? BasketShow basket

Start Date: Tue 9 Apr 2024 | Course Code: ZA161 PLB5 | Cost: £220

Level Beginner/Intermediate   Tue   1-3pm   10 weeks   Llwyn y Bryn  

Enrol on this course Add to basketAdd to Basket ? BasketShow basket

Start Date: Tue 9 Apr 2024 | Course Code: ZA161 PLB6 | Cost: £220

Level Beginner/Intermediate   Tue   4-6pm   10 weeks   Llwyn y Bryn  

Enrol on this course Add to basketAdd to Basket ? BasketShow basket

Start Date: Tue 9 Apr 2024 | Course Code: ZA161 ELB3 | Cost: £220

Level Beginner/Intermediate   Tue   6.30-8.30pm   10 weeks   Llwyn y Bryn  

Enrol on this course Add to basketAdd to Basket ? BasketShow basket

Start Date: Thu 11 Apr 2024 | Course Code: ZA161 PLD3 | Cost: £220

Level Beginner/Intermediate   Thu   4-6pm   10 weeks   Llwyn y Bryn  

Enrol on this course Add to basketAdd to Basket ? BasketShow basket