Gofaint Arian (Lefel 1)

Trosolwg o’r Cwrs

Drwy gydol y flwyddyn byddwn yn rhedeg tri chwrs annibynnol, 10 wythnos ar Ofaint Arian.

  • Cwrs 1: Ar y cwrs hwn byddwch yn dysgu hanfodion gofaint arian gan gynnwys defnyddio llif rwyllo, gweadu, ffeilio, llathru, soldro arian, gwneud bar a thlws crog arian.
  • Cwrs 2:  Byddwch yn dysgu gwneud modrwyau arian plaen ac addurnedig i’r maint cywir.
  • Cwrs 3: Byddwch yn dysgu sut i osod cerrig lled-werthfawr mewn darn o emwaith arian o’ch dewis, gallai hwn fod yn dlws crog, yn glustdlysau neu yn fodrwy arall.

Dull Addysgu’r Cwrs

Mae pob cwrs Gofaint Arian yn annibynnol o’r lleill – byddwch yn dysgu sgiliau sylfaenol ar bob cwrs yn ôl yr angen.

Mae iechyd a diogelwch yn agwedd bwysig ar y cwrs.

Darperir yr holl offer mewn gweithdy llawn cyfarpar. Bydd rhaid i fyfyrwyr brynu eu harian eu hunain sydd ar gael yn www.cooksongold.com.

Bydd cost y defnyddiau yn dibynnu ar ddyluniadau unigol a dewis cerrig. Bydd o leiaf un prosiect i’w gwblhau ar bob cwrs.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ffi stiwdio £10

Lleoliad(au):
Llwyn y Bryn
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Gwybodaeth Fanwl am y Cwrs

Ble a phryd y gallaf astudio?

Start Date: Mon 10 Jan 2022 | Course Code: ZA161 PLA2 | Cost: £200

Level 1+2+3   Mon   10.30-12.30pm   10 weeks   Llwyn Y Bryn   

Enrol on this course

Start Date: Tue 11 Jan 2022 | Course Code: ZA161 PLB4 | Cost: £200

Level 1+2+3   Tue   4-6pm   10 weeks   Llwyn Y Bryn   

Enrol on this course

Start Date: Tue 11 Jan 2022 | Course Code: ZA161 ELB2 | Cost: £200

Level 1+2+3   Tue   6.30-8.30pm   10 weeks   Llwyn Y Bryn   

Enrol on this course

Start Date: Tue 11 Jan 2022 | Course Code: ZA161 PLB3 | Cost: £200

Level 1   Tue   1-3pm   10 weeks   Llwyn Y Bryn   

Enrol on this course

Start Date: Thu 13 Jan 2022 | Course Code: ZA161 PLD2 | Cost: £200

Level 1+2+3   Thur   4-6pm   10 weeks   Llwyn Y Bryn   

Enrol on this course

Start Date: Mon 28 Mar 2022 | Course Code: ZA161 PLA3 | Cost: £200

Level 1+2+3   Mon   10.30-12.30pm   10 weeks   Llwyn Y Bryn   

Enrol on this course

Start Date: Tue 29 Mar 2022 | Course Code: ZA161 PLB6 | Cost: £200

Level 1+2+3   Tue   4-6pm   10 weeks   Llwyn Y Bryn   

Enrol on this course

Start Date: Tue 29 Mar 2022 | Course Code: ZA161 ELB3 | Cost: £200

Level 1+2+3   Tue   6.30-8.30pm   10 weeks   Llwyn Y Bryn   

Enrol on this course

Start Date: Tue 29 Mar 2022 | Course Code: ZA161 PLB5 | Cost: £200

Level 1   Tue   1-3pm   10 weeks   Llwyn Y Bryn   

Enrol on this course

Start Date: Thu 31 Mar 2022 | Course Code: ZA161 PLD3 | Cost: £200

Level 1+2+3   Thur   4-6pm   10 weeks   Llwyn Y Bryn   

Enrol on this course