Technegau Gwydr

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs hwn yn gyfle gwych i weithio gyda gwydr wedi’u ffurfio mewn odyn. Bwriedir i’r rhai sydd am ddysgu’r hanfodion neu ddatblygu’r sgiliau sydd eisoes ganddynt ymhellach.

Bydd y gweithdai gwydr yn cwmpasu arferion gweitdy diogel a llawer o sgiliau gwahanol fel sut i weithio’n ddiogel a pharatoi gwydr, a sut i ddefnyddio offer a chyfarpar gwahanol. Byddwn ni hefyd yn dangos i chi sut i weithio mewn dull cynaliadwy.

Y technegau y byddwn ni’n eu dangos i chi yw torri, ymdoddi a slympio, a byddwch chi hefyd yn creu mowld clai y gellir ei ddefnyddio sawl gwaith. Yn bennaf, byddwn ni’n gweithio gyda gwydr arnofio, stringeri, conffeti a ffritiau. Gadewch i ni ddechrau gyda thechnegau hynafol fel castio tywod a gorffen gyda phrosesau mwy modern fel chwistrellu tywod.

24/5/22

Gofynion Mynediad

Does dim angen profiad blaenorol, dim ond diddordeb yn y maes pwnc. Byddai’n fuddiol i ddysgwyr fynychu bob tymor i gynyddu sgiliau yn barod ar gyfer cyrsiau tymor dau a thymor tri, er nid yw hyn yn rhwystr i fynychu bob tymor fel cwrs annibynnol.

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir y cwrs hwn yn y stiwdios celf a dylunio ar Gampws Llwyn y Bryn. Yn ystod y cwrs bydd dysgwyr yn cwblhau llyfryn o ganlyniadau. Asesir hwn er mwyn cael tystysgrif ar gyfer y cymhwyster.

Cyfleoedd Dilyniant

Gallech chi symud ymlaen o unrhyw gwrs rhan-amser i gyrsiau amser llawn mewn celf a dylunio. Yn achos oedolion sy’n ddysgwyr sy’n ystyried gyrfa greadigol, gallai’r cwrs Diploma Sylfaen mewn Celf a Dylunio fod yn llwybr dilyniant addas ar gyfer hyn.

Gwybodaeth Ychwanegol

Darperir yr holl ddeunyddiau. Mae ffi stiwdio o £20 ar y cwrs hwn.

Lleoliad(au):
Llwyn y Bryn
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Detailed course information

Where and when can I study?

Start Date: Mon 26 Sep 2022 | Course Code: VA1836 PLA | Cost: £60

Level E3   Monday   1.30 - 4.30pm   10 weeks   Llwyn y Bryn  

This course has already started, however you may be able to enrol on it if there is availability. Call 01792 284000 to enquire for availability.

Start Date: Mon 16 Jan 2023 | Course Code: VA1836 PLA2 | Cost: £60

Level 1   Monday   1.30 - 4.30pm   10 weeks   Llwyn y Bryn  

Enrol on this course Add to basketAdd to Basket ? BasketShow basket

Start Date: Mon 17 Apr 2023 | Course Code: VB1836 PLA | Cost: £60

Level 2   Monday   1.30 - 4.30pm   10 weeks   Llwyn y Bryn  

Enrol on this course Add to basketAdd to Basket ? BasketShow basket