Technegau Gwydr Twym

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs hwn yn gyfle gwych i weithio gyda gwydr wedi’i ffurfio mewn odyn i’r rhai sydd am ddysgu’r hanfodion neu ddatblygu eu sgiliau ymhellach.

Bydd y gweithdai gwydr yn cwmpasu arferion gweithdy diogel a llawer o wahanol sgiliau megis sut i weithio’n ddiogel a pharatoi gwydr, a sut i ddefnyddio gwahanol declynnau ac offer. Dangosir i chi hefyd sut i weithio mewn dull cynaliadwy.

Y technegau a ddangosir yw torri, asio a slympio, a byddwch hefyd yn creu mowld clai y gellir ei ddefnyddio sawl gwaith. Yn bennaf byddwn yn gweithio gyda gwydr nofiol, llinynnau, conffeti a ffrits. Gadewch i ni ddechrau gyda thechnegau hynafol fel castio tywod a gorffen gyda phrosesau mwy modern fel chwythu tywod.

Yn bwysig, bydd gweithdai rheolaidd ar sut i raglennu odyn i hybu hyder wrth benderfynu pa fath o ddilyniant tanio sydd ei angen i ddefnyddio tymereddau amrywiol i gynhyrchu arteffact gorffenedig.

Ychwanegwyd Gorffennaf 2019

Warm Glass Techniques

Gofynion Mynediad

Nid oes angen profiad na gwybodaeth flaenorol.

Dull Addysgu’r Cwrs

Cewch gyfle i weld y technegau sylfaenol sy’n gysylltiedig â thorri, siapio a chydosod gwydr, a’r defnydd o gynhwysiant i ddylunio prosiect unigol tuag at ddiwedd y cwrs.

Mae’r cyfleusterau nid yn unig yn cynnwys gweithdy gwydr pwrpasol ond hefyd ystafell TG a llyfrgell. Nod y cwrs hwn yw cynnig yr hyblygrwydd i chi ganolbwyntio ar y technegau sydd orau gennych a’u datblygu i greu canlyniad proffesiynol. Byddwn ni’n rhoi’r offer a’r defnyddiau sylfaenol angenrheidiol i’r myfyrwyr ond gallant brynu defnyddiau gwydr arbenigol gan warmglass.co.uk a’u defnyddio yn y gweithdai.

Modiwlau

 • Gallu cynhyrchu dau arteffact gwydr gorffenedig
 • Gallu cymhwyso technegau dylunio gan ddefnyddio decalau, lliwiau serameg, chwythu tywod
 • Gallu pacio odyn a rhaglennu dilyniant tanio priodol
 • Gallu dadbacio’r odyn
 • Gallu creu gwahanol fathau o fowldiau ar gyfer slympio gwydr.

Bydd gwaith ystafell ddosbarth yn cynnwys:

 • Cael eich dangos sut i allu gweithio’n ddiogel wrth drin a thorri gwydr
 • Bydd y dysgwyr yn cael gwybodaeth yngylch sut i wneud mowldiau ar gyfer gwydr
 • Bydd gweithdai ar sut i raglennu odyn ar gyfer amrywiaeth o daniadau a gwybod am gamau slympio
 • Bydd y dysgwyr yn profi gwahanol dechnegau chwythu tywod a masgio ar gyfer trin arwyneb
 • Bydd y dysgwyr yn gallu defnyddio offer, defnyddiau a chyfarpar
 • Byddant yn dysgu sut i baratoi gwydr ar gyfer slympio

Y dulliau asesu fydd arddangosiad ymarferol a chynhyrchu arteffact.

Meini prawf asesu:

 • 1.1 Arferion diogel yn y gweithdy
 • 1.2 Trin a throrri gwydr yn ddiogel ac yn hyderus
 • 2. Cynhyrchu mowld llwyddiannus ar gyfer slympio
 • 3.1 Amlinellu’r camau yn y broses o slympio gwydr
 • 3.2 Amlinellu’r rhaglenni tanio yn y broses o slympio gwydr
 • 4.1 Gallu masgio a pharatoi arteffact ar gyfer chwythu tywod 
 • 4.2 Gweithredu’r offer chwythu tywod yn ddiogel 
 • 5. Dangos sut i ddefnyddio amrywiaeth o offer, cyfarpar a defnyddiau sydd eu hangen.
 • 6.1 Paratoi gwydr ar gyfer slympio
 • 6.2 Cynhyrchu darn o wydr wedi’i slympio
   
 • Gwybodaeth asesu – mae 1.1 yn cynnwys:
 • Offer trydanol
 • Trin gwydr/llinynnau/ffritiau’n ddiogel 
 • Trin hylifau’n ddiogel 
 • Defnyddio offer llaw.


Mae 2.1 yn cynnwys:

 • Odyn
 • Chwythwr tywod
 • Papur ffibr seramig
 • Mowld cymysgedd plastr
 • Mowldiau tywod
 • Mowldiau clai

Cyfleoedd Dilyniant

Mae’r cwrs hwn yn ddelfrydol fel cyflwyniad i dechnegau gwydr twym ac oer. Bydd yn rhoi sylfaen gadarn i chi i’ch helpu i ddechrau fel artist gwydr neu ei defnyddio i ddarganfod ymhellach fyd hudolus gwydr a’ch ysbrydoli i symud ymlaen ar eich taith yn gweithio gyda gwydr.

Gwybodaeth Ychwanegol

Y ffioedd stiwdio yw £20

Pe hoffai myfyrwyr ddefnyddio defnyddiau arbenigol eraill byddem yn argymell y cyflenwyr canlynol:
Warm Glass 
Creative Glass Guild 

Rhaid i fyfyrwyr wisgo llewys hir (oferôl yn ddelfrydol) ac esgidiau synhwyrol, cryf wedi’u gorchuddio, â sodlau isel.

Lleoliad(au):
Llwyn y Bryn
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Gwybodaeth Fanwl am y Cwrs

Ble a phryd y gallaf astudio?

Start Date: Fri 9 Jul 2021 | Course Code: VA1836 PLE | Cost: £50

Level 1   Fri   9:30 - 4:30   4 weeks (28hrs)   Llwyn y Bryn  

Enrol on this course

Start Date: Tue 29 Mar 2022 | Course Code: VB1836 ELB | Cost: £55

Level 2   Tue   5.30-8.30pm   10 weeks   Llwyn Y Bryn   

Enrol on this course