Tylino Pen Indiaidd

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r math hwn o dylino yn anymledol a gellir ei berfformio ar gadair heb orfod tynnu dillad neu ar soffa dylino gan ddefnyddio olewau dethol. Mae’r driniaeth hon yn amlbwrpas a gellir ei defnyddio mewn amrywiol leoliadau o ganolfannau cyswllt i sbas. Mae’n ffordd effeithiol o leddfu amrywiaeth o anhwylderau gan gynnwys cyflyrau cysylltiedig â straen ymhlith eraill, a gall agor nifer o gyfleoedd i’r ymarferydd.

Mae hwn yn gwrs dau ddiwrnod (gydag asesiad ar un diwrnod). Rhoddir Tystysgrif Ymarferydd ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus.

Diweddarwyd Mehefin 2018

Gofynion Mynediad

Rhaid bod myfyrwyr wedi cwblhau’r cwrs Tylino Swedaidd.

Dull Addysgu’r Cwrs

Cynnwys y cwrs:

  • Hanes a gwreiddiau Tylino Pen Indiaidd
  • Paratoi ar gyfer Tylino Pen Indiaidd gan gynnwys: paratoi’r therapydd a’r cleient, lleoli’r man gwaith, asesu’r gwallt a chroen y pen a dewis y taclau a’r offer sydd eu hangen
  • Technegau cyfathrebu a’r broses ymgynghori, cynllunio triniaeth a chofnodi amcanion a chanlyniadau
  • Iechyd a diogelwch
  • Gwrthrybuddion a gwrthweithredoedd
  • Ôl-ofal a chyngor ar ofal gartref
  • Arddangosiad ymarferol a gweithgaredd rheolaidd
  • Asesiad ysgrifenedig

Asesiad ymarferol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Byddwn yn trafod citiau yn ystod y cyfweliad.

Lleoliad(au):
Broadway Hair and Beauty Centre, Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No