Cyfrifeg ACCA FM – Rheolaeth Ariannol

Trosolwg o’r Cwrs

Achredir ein cyrsiau cyfrifeg proffesiynol gan ACCA ac rydym yn Bartner Dysgu Cymeradwy Platinwm. Eu bwriad yw rhoi’r wybodaeth, y sgiliau a’r gwerthoedd proffesiynol a fydd yn datblygu gweithwyr proffesiynol i adeiladu gyrfaoedd llwyddiannus; p’un a ydynt yn gweithio yn y sector cyhoeddus neu breifat, yn ymarfer mewn sefydliad cyfrifyddu neu’n dilyn gyrfa mewn busnes.

Uned
FM – Rheolaeth Ariannol (FM). Byddwch yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau a ddisgwylir gan reolwr cyllid, mewn perthynas â phenderfyniadau buddsoddi, cyllido a pholisi difidend.

Diweddarwyd Mehefin 2022

Click Here to Complete Our Higher Education Enquiry Form

Gofynion Mynediad

Cwblhau AAT Cyfrifeg Broffesiynol Lefel 4 neu eithriadau gradd neu gwblhau modiwlau ACCA - BT, MA ac FA.

Ar agor i fyfyrwyr o bob oedran.

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir y cwrs drwy ddarlithoedd ystafell dosbarth gan aelodau staff cymwysedig a phrofiadol.

COVID 19

Rydym yn obeithiol na fydd cyfnod clo arall oherwydd cyfyngiadau Covid 19 yn y dyfodol, ond, os yw’n berthnasol, bydd mesurau a chanllawiau cadw pellter cymdeithasol y coleg ar waith i’ch amddiffyn chi ac eraill. Pe bai Llywodraeth Cymru yn cyfarwyddo’r Coleg i gau am gyfnod oherwydd Covid 19, bydd addysgu ar-lein yn digwydd hyd nes y codir y cyfyngiadau.

Cynigir arholiadau ffurfiol bedair gwaith y flwyddyn gan ACCA.

 

Cyfleoedd Dilyniant

Bydd myfyrwyr yn gallu astudio a symud ymlaen at bapurau ACCA eraill LW, PM, FR, TX, AA, SBL ac SBR, a phynciau dewisol.

Ar ôl cwblhau FM, gellir cael gradd ddewisol trwy Brifysgol Brookes Rhydychen. Mae’r Coleg yn gallu cynnig gwasanaeth mentora ar gyfer y cymhwyster hwn sydd ar hyn o bryd yn £500. E-bostiwch Helen Delve - helen.delve@gcs.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth.

Mae’r cwrs hefyd yn darparu cymhwyster y mae cyflogwyr yn chwilio amdano.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ffioedd cwrs a deunyddiau astudio £725
Ffi Gofrestru ACCA tua £95
Ffi Aelodaeth ACCA tua £121
Ffi Eithrio ACCA tua £98 i £143 fesul uned

Ffi Arholiad tua £190

Gofynnwch am fanylion unrhyw gyllid a allai fod ar gael.

Dyddiad dechrau: Dydd Mercher 24 Awst 2022

Os hoffech astudio’r cwrs hwn, cysylltwch â'r Tîm Cyfrifeg ar 01792 284097 neu e-bostiwch accountancy@gcs.ac.uk

Lleoliad(au):
Sketty Hall
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Detailed course information

Where and when can I study?

Start Date: Wed 24 Aug 2022 | Course Code: PC002 PTF9 | Cost: £725

Level 6   Wednesday   9am - 12pm   15 weeks   Sketty Hall