Skip to main content

Prentisiaeth Plymwaith a Gwresogi (L3)

Prentisiaeth
Lefel 3
Diploma
Tycoch
two years
Ffôn: 01792 284000 (Tycoch)

Arolwg

Mae hon yn brentisiaeth uwch dros ddwy flynedd fydd yn rhoi’r wybodaeth berthnasol i chi o’r diwydiant adeiladu. 

Byddwch hefyd yn dysgu, trwy hyfforddiant theori ac ymarferol, y ddeddfwriaeth iechyd a diogelwch sy’n rheoli prosesau plymwaith, gwresogi a nwy.

Diweddarwyd Hydref 2021

Gwybodaeth allweddol

NVQ Diploma Lefel 2 mewn Plymwaith a Gwresogi

Cyflogaeth yn y diwydiant plymwaith, gwresogi a nwy neu ynni adnewyddadwy.

Rhaid i chi basio asesiad ar-lein a chyfweliad hefyd.

Byddwch yn treulio un diwrnod (neu ddwy noson) yn y Coleg a phedwar diwrnod yn y gweithle. Mae asesiadau parhaus ac arholiadau.

Bydd y cwrs hwn yn rhoi’r sgiliau a’r cymhwyster i chi symud ymlaen i hunangyflogaeth a chyfleoedd gyrfa pellach.