Prentisiaeth Sylfaen Electrodechnegol (L2)

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs hwn yn hanfodol i’r rhai a hoffai ddilyn gyrfa fel trydanwr cymwysedig.

Mae meysydd astudio’n cynnwys:

  • Mathemateg
  • Egwyddorion trydanol
  • Iechyd a diogelwch
  • Technoleg gosodiadau trydanol
  • Gosod systemau gwifro
  • Cyfathrebu mewn peirianneg gwasanaethau adeiladu.

Diweddarwyd Rhagfyr 2019

Gofynion Mynediad

Cymhwyster Lefel 1 mewn Peirianneg Drydanol neu Electrodechnegol.

Dull Addysgu’r Cwrs

Byddwch hefyd yn astudio sgiliau hanfodol mewn rhifedd, cyfathrebu a llythrennedd digidol. Byddwch yn dod i’r Coleg un diwrnod yr wythnos, a byddwch yn treulio’r pedwar diwrnod arall yn hyfforddi yn y swydd.

Mae strwythur y cymhwyster hwn yn gyfuniad o elfennau ymarferol a theori. Bydd y ddau’n cael eu hasesu drwy aseiniadau ysgrifenedig ac ymarferol ac arholiadau dewis lluosog ar-lein.

Cyfleoedd Dilyniant

Prentisiaeth Electrodechnegol (Lefel 3)

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae dillad gwarchod personol yn hanfodol.

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No
Diolch am eich diddordeb yn y cwrs hwn. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddosbarthiadau ar gael felly dewch yn ôl yn fuan i gael dyddiadau ac amserau eraill.