Skip to main content

Prentisiaeth Sylfaen Electrodechnegol (L2)

Prentisiaeth
Lefel 2
C&G
Tycoch
Two years
Ffôn: 01792 284000 (Tycoch)

Arolwg

Mae’r cwrs hwn yn hanfodol i’r rhai a hoffai ddilyn gyrfa fel trydanwr cymwysedig.

Mae meysydd astudio’n cynnwys:

  • Mathemateg
  • Egwyddorion trydanol
  • Iechyd a diogelwch
  • Technoleg gosodiadau trydanol
  • Gosod systemau gwifro
  • Cyfathrebu mewn peirianneg gwasanaethau adeiladu.

Diweddarwyd Rhagfyr 2019

Gwybodaeth allweddol

Cymhwyster Lefel 1 mewn Peirianneg Drydanol neu Electrodechnegol.

Byddwch hefyd yn astudio sgiliau hanfodol mewn rhifedd, cyfathrebu a llythrennedd digidol. Byddwch yn dod i’r Coleg un diwrnod yr wythnos, a byddwch yn treulio’r pedwar diwrnod arall yn hyfforddi yn y swydd.

Mae strwythur y cymhwyster hwn yn gyfuniad o elfennau ymarferol a theori. Bydd y ddau’n cael eu hasesu drwy aseiniadau ysgrifenedig ac ymarferol ac arholiadau dewis lluosog ar-lein.

Prentisiaeth Electrodechnegol (Lefel 3)

Mae dillad gwarchod personol yn hanfodol.