Prentisiaeth Sylfaen Galwedigaethau Trywel – Gwaith Brics

Trosolwg o’r Cwrs

Bydd y cwrs dwy flynedd hwn yn datblygu’ch sgiliau crefft i weithio i safonau diwydiannol cydnabeddedig yn y fasnach gosod brics. Byddwch yn dysgu sgiliau newydd mewn gwaith maen, gwaith blociau a gwaith brics a byddwch yn ennill gwybodaeth a sgiliau sylfaenol ar gyfer gyrfa yn y diwydiant.

Diweddarwyd Tachwedd 2019

Gofynion Mynediad

Cyfuniad o raddau pasio ar lefel TGAU, profiad gwaith blaenorol yn y diwydiant, cyflawniad ar gwrs dilyniant perthnasol a chanlyniadau asesiad ar-lein byddwn yn trafod hyn yn y cyfweliad.

Byddai gradd C neu uwch mewn TGAU Mathemateg a Saesneg yn ddelfrydol.

Dull Addysgu’r Cwrs

Unedau gorfodol / unedau dewisol:

 • Dehongli lluniadau gweithredol i osod allan adeileddau gwaith maen
 • Gwaith maen uniad tenau a chladin gwaith maen
 • Adeiladu waliau solet
 • Pileri ynysig a chysylltiedig
 • Adeiladu waliau ceudod i greu adeileddau gwaith maen
 • Atgyweirio a chynnal a chadw adeileddau gwaith maen yn y gweithle
 • Cydymffurfio ag iechyd a diogelwch cyffredinol yn y gweithle
 • Gosod system ddraenio yn y gweithle
 • Trin a storio adnoddau yn y gweithle

Sgiliau hanfodol:

 • Cymhwyso Rhif Lefel 1
 • Cyfathrebu Lefel 1
 • Hawliau a chyfrifoldebau cyflogaeth

Cyfleoedd Dilyniant

Gallwch symud ymlaen i’r cwrs Galwedigaethau Trywel Lefel 3. Neu os yw’ch trefniadau gwaith wedi newid sy’n golygu eich bod yn gwneud agweddau eraill ar adeiladu, efallai y byddai’n fuddiol i chi arallgyfeirio ac ennill achrediad a gymeradwyir gan y diwydiant trwy ddilyn ein cyrsiau adeiladu eraill.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd dysgwyr yn mynychu hyfforddiant un diwrnod yr wythnos i astudio’r Diploma Lefel 2 ar gyfer yr elfennau ymarferol a theori. Mae hyn yn cynnwys profion ymarferol a dewis lluosog. Tra byddwch yn y gwaith bydd rhaid i chi gasglu tystiolaeth o allu ar gyfer eich cymhwyster NVQ. Asesir yr NVQ trwy gasglu tystiolaeth ffotograffig, tystebau gan dystion ac ymweliadau â’r safle gan eich tiwtor/aseswr.

Bydd prentisiaid yn cael mentor hyfforddi a fydd yn ymweld â nhw yn rheolaidd i sicrhau eu bod yn hapus gyda’u cynnydd a’u bod ar y trywydd iawn i gyflawni.

Bydd yn cymryd 12 - 24 mis i gwblhau’r fframwaith prentisiaeth yn dibynnu ar allu a phrofiad blaenorol.

Lleoliad(au):
Jubilee Court
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No