Skip to main content

Prentisiaeth Sylfaen Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant – Ymarfer (L2)

Prentisiaeth
Lefel 2
CACHE
Tycoch
two years
Ffôn: 01792 284000 (Tycoch)

Arolwg

Mae’r cwrs blwyddyn hwn yn adeiladu ar yr wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen i weithio gyda phlant a phobl ifanc o enedigaeth hyd at 19 oed. Mae meysydd astudio’n cynnwys:

  • Cyfathrebu
  • Datblygiad personol
  • Cyflwyniad i gydraddoldeb a chynhwysiant
  • Datblygiad plant a phobl ifanc
  • Diogelu
  • Iechyd a diogelwch
  • Amgylcheddau cadarnhaol
  • Gweithio mewn partneriaeth mewn gwasanaethau
  • Datblygu trwy chwarae.

Diweddarwyd Rhagfyr 2019

Gwybodaeth allweddol

Cyflogaeth yn y sector am 16 awr yr wythnos.

Byddwch hefyd yn cwblhau’r cymhwyster craidd ochr yn ochr â’r cwrs hwn. Bydd y cwrs yn cynnwys lleoliad gwaith.

Gellir addysgu elfennau o’r cwrs hwn drwy gyfrwng y Gymraeg.

Diploma Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant neu’r Brentisiaeth Uwch Lefel 3.

Mae cyfleoedd cyflogaeth yn cynnwys nyrs feithrin, cynorthwyydd meithrinfa neu gynorthwyydd grŵp chwarae.

Explore in VR