Skip to main content

Prentisiaeth Sylfaen Gwaith Coed Safle neu Saernïaeth Mainc

Prentisiaeth
Lefel 2
Diploma
Llys Jiwbilî
12-24 months
Ffôn: 01792 284400 (Llys Jiwbilî)

Arolwg

Bydd y cwrs dwy flynedd hwn yn rhoi sgiliau ar lefel broffesiynol i chi wrth gymhwyso technegau gwaith coed safle.

Byddwch yn dysgu am amrywiol elfennau coed adeileddol gan gynnwys distiau, toeau, mynedfeydd ac adeiladau fframwaith coed neu weithgynhyrchu drysau, ffenestri a grisiau.

Tra byddwch yn y gwaith bydd rhaid i chi gasglu tystiolaeth o allu ar gyfer eich cymhwyster NVQ. 

Diweddarwyd Rhagfyr 2019

Gwybodaeth allweddol

Bydd mynediad yn seiliedig ar gyfuniad o raddau pasio ar lefel TGAU, profiad gwaith blaenorol, cyflawniad ar gwrs dilyniant perthnasol a chanlyniadau asesiad ar-lein byddwn yn trafod hyn yn y cyfweliad. Byddai gradd C neu uwch mewn TGAU Mathemateg a Saesneg yn ddelfrydol.

Unedau gorfodol / unedau dewisol:

 • Cydymffurfio â diogelwch cyffredinol yn y gweithle
 • Cydymffurfio ag arferion gweithio effeithlon yn y gweithle
 • Symud a thrin adnoddau yn y gweithle
 • Gosod cydrannau cam cyntaf yn y gweithle
 • Gosod cydrannau ail-gam yn y gweithle
 • Codi cydrannau sgerbwd adeileddol yn y gweithle
 • Cynnal a chadw gwaith coed anadeileddol yn y gweithle
 • Paratoi a defnyddio llifiau crwn yn y gweithle

Sgiliau hanfodol:

 • Cymhwyso Rhif Lefel 1
 • Cyfathrebu Lefel 1
 • Hawliau a Chyfrifoldebau Cyflogaeth

Diploma Lefel 3 mewn Gwaith Coed Safle. Ar ôl ennill y cymhwyster hwn a gydnabyddir ym myd diwydiant byddwch yn gallu symud ymlaen i amrywiaeth o feysydd gwahanol yn y sector adeiladu a gallech symud ymlaen i fod yn rheolwr safle.

Bydd y cwrs yn rhoi’r sgiliau a’r cymhwyster i chi symud ymlaen i addysg uwch mewn pynciau cysylltiedig neu rolau rheoli yn y diwydiant.

Bydd prentisiaid yn cael mentor hyfforddi a fydd yn ymweld â nhw yn rheolaidd i sicrhau eu bod yn hapus gyda’u cynnydd a’u bod ar y trywydd iawn i gyflawni. Bydd yn cymryd rhwng 12 - 24 mis i gwblhau’r fframwaith prentisiaeth, yn dibynnu ar allu a phrofiad blaenorol.