Skip to main content

Rheoli Prosiect (CMI) Lefel 3 – Dyfarniad

GCS Training
Lefel 3
CMI
Llys Jiwbilî
Chwe mis
Ffôn: 01792 284400 (Llys Jiwbilî)

Trosolwg

Nod y cymhwyster Rheoli Prosiect Lefel 3 yw cyflwyno sgiliau rheoli prosiect i reolwyr sy’n gyfrifol am brosiectau. Mae’n ymestyn sgiliau a gwybodaeth y dysgwyr er mwyn cofleidio disgyblaethau rheoli prosiect pellach. 

Gwybodaeth allweddol

Rhaid bod dysgwyr yn newydd i faes rheoli prosiect neu’n awyddus i ddatblygu sgiliau rheoli prosiect.

Bydd dysgwyr yn cael tiwtor/aseswr penodedig, a fydd yn gweithio’n agos gyda’r dysgwyr a’r cyflogwr i sicrhau bod cynnwys yr uned yn addas i’w rolau unigol a’u blaenoriaethau sefydliadol. Gall yr addysgu ddigwydd o bell, neu gall y tiwtor/aseswr ymweld â’r dysgwr bob pedair i chwe wythnos mewn lleoliad sy’n gyfleus i’r dysgwr a’r aseswr.

Unedau

  • Cyflwyniad i Reoli Prosiect

Ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus, byddai CMI yn argymell y cymwysterau canlynol:

  • Rheolaeth Llinell Gyntaf (CMI) Lefel 3

Bydd dysgwyr yn cael mynediad at Management Direct, llyfrgell ar-lein cynhwysfawr am ddim. Mae’n cynnwys yr adnoddau diweddaraf sy’n rhoi sylw i arferion rheoli cyfredol, yn cefnogi astudio a’r rhai sydd am ddatblygu eu sgiliau.