Skip to main content

Technegwyr Labordy a Gwyddoniaeth Level 3 - Prentisiaeth

Prentisiaeth
Lefel 3
Tycoch
Ffôn: 01792 284000 (Tycoch)

Trosolwg

Byddwch yn cwblhau’r ddau gymhwyster canlynol fel rhan o’r fframwaith prentisiaethau:

Gwyddoniaeth Gymhwysol (Diploma Lefel 3) a Gweithgareddau Labordy a Thechnegol Cysylltiedig (NVQ Lefel 3).

Mae meysydd astudio’n cynnwys:

  • Gweithio yn y diwydiant gwyddoniaeth
  • Hanfodion gwyddoniaeth
  • Technegau ymarferol gwyddonol
  • Defnyddio offer mathemategol mewn gwyddoniaeth.

Byddwch hefyd yn astudio sgiliau hanfodol mewn llythrennedd, rhifedd a llythrennedd digidol.

19/12/22

Gwybodaeth allweddol

O leiaf bum gradd C neu uwch ar lefel TGAU. Rhaid i’r rhain gynnwys mathemateg, Saesneg ac o leiaf un pwnc gwyddoniaeth.

Prentisiaeth Uwch Technegwyr Labordy a Gwyddoniaeth (Lefel 4).

Astudiaethau pellach yn y brifysgol mewn pwnc cysylltiedig.