Skip to main content

Dysgu i Godio gyda C#

Rhan-amser
Lefel 2
C&G
Tycoch
15 wythnos
Ffôn: 01792 284000 (Tycoch)

Trosolwg

Dyma gyfle i ddysgu’r prosesau datblygu sy’n gysylltiedig ag ysgrifennu cymwysiadau meddalwedd gan ddefnyddio iaith raglennu fodern (C #).

Bydd gan y myfyriwr nodweddiadol ddealltwriaeth dda o sut i weithredu meddalwedd gan ddefnyddio rhaglenni a yrrir gan ddigwyddiadau. Bydd yn gallu mireinio rhaglen a yrrir gan ddigwyddiad i wella ansawdd a gallu profi gweithrediad rhaglen a yrrir gan ddigwyddiad.

Ychwanegwyd Mehefin 2019

Gwybodaeth allweddol

Dim, ond bydd unrhyw wybodaeth o raglennu yn ddefnyddiol.

Addysgir y cwrs am ddwy awr yr wythnos dros 15 wythnos.

Cynhelir asesiadau drwy brawf ymarferol byr.

City & Guilds 7540-039 Lefel 3 Creu rhaglen gyfrifiadurol gwrthrych-gyfeiriadol gan ddefnyddio C#

Dylai myfyrwyr fod â dyfais storio addas ar gyfer eu gwaith. Bydd rhaid i fyfyrwyr lawrlwytho Visual Studio 2017 Community Edition (rhad ac am ddim) hefyd.
Off