Skip to main content

Estyniadau Blew Amrant Lash FX

Rhan-amser
Lefel 3
FHT
Tycoch
Un diwrnod
Ffôn: 01792 284000 (Tycoch)

Trosolwg

Mae’r cwrs hwn yn ymwneud â pharatoi a darparu triniaethau estyniadau blew amrant unigol. Er mwyn dilyn y cwrs hwn bydd rhaid i chi gynnal gweithdrefnau iechyd, diogelwch a hylendid effeithiol yn eich gwaith.

Gan ddefnyddio cynhyrchion Lash FX, byddwch yn dysgu sut i ddewis a chymhwyso set lawn o estyniadau blew amrant, sut i ddarparu mewnlenwadau a thynnu blew amrant yn ddiogel ac yn effeithiol.

Gwybodaeth allweddol

Nid oes angen cymwysterau ffurfiol.

Addysgir y cwrs hwn dros un diwrnod gan roi sylw i agweddau damcaniaethol ac ymarferol.

Bydd asesiad hanner diwrnod ar ôl cwblhau chwe astudiaeth achos.

Bydd myfyrwyr yn gallu darparu blew amrant unigol parhaol ar ôl cwblhau’r chwe astudiaeth achos a’r diwrnod asesu.

Bydd rhaid i fyfyrwyr ddod i sesiwn arweiniad yng Nghanolfan Broadway. Bydd disgwyl i fyfyrwyr wisgo trwser du hyd llawn, esgidiau du caeedig gwastad a thop/tiwnig du plaen.
Off