Skip to main content

Golygu Digidol

Rhan-amser
Lefel 1
AGORED
Llwyn y Bryn
10 wythnos
Ffôn: 01792 284021 (Llwyn y Bryn)

Trosolwg

Bydd y cwrs rhagarweiniol hwn i olygu delweddau digidol yn eich annog i archwilio meddalwedd i olygu a thrin delweddau i’w defnyddio fel ffotograffiaeth a/neu ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol. P’un ai ar gyfer busnes ar-lein, eich platfform cyfryngau cymdeithasol eich hun neu er pleser yn unig byddwch yn ennill sgiliau gwerthfawr i gefnogi’ch anghenion.

Gwybodaeth allweddol

Nid oes angen profiad blaenorol, dim ond diddordeb yn y maes pwnc. Byddai'n fanteisiol i ddysgwyr ddod pob tymor i adeiladu sgiliau yn barod ar gyfer cyrsiau tymor dau a thymor tri, ond nid yw hyn yn rhwystr i ddod pob tymor fel cwrs annibynnol.

Byddwch yn astudio’r cwrs hwn yn y gweithdy/stiwdio. Addysgir y cwrs drwy amrywiaeth o weithdai ymarferol, 3 awr yr wythnos dros 10 wythnos ac mae’n cynnwys asesiadau parhaus.

Mae sawl cyfle gan gynnwys cyrsiau rhan-amser eraill, Celf a Dylunio Lefel 2, Celf a Dylunio Lefel 3, neu’r cwrs Diploma Sylfaen Celf a Dylunio.
Off