Skip to main content

Hyfforddiant Dadansoddi Data Mawr

Rhan-amser
Online

Arolwg

Bwriedir y cwrs hwn i’r rhai sydd â diddordeb mewn rheoli llawer iawn o ddata a chreu strategaethau hirdymor ar gyfer eu busnes.

Wrth i fwy a mwy o fusnesau ddibynnu ar ddata i wneud eu penderfyniadau, mae’r gallu i ddadansoddi setiau data mawr yn feirniadol yn bwysicach nag erioed. Gall Dadansoddi Data Mawr yn llwyddiannus roi cipolwg ar weithgareddau ac amlygu cyfleoedd i wella ac ehangu, yn ogystal â nodi materion a allai atal twf ac effeithio ar elw.

Mae ein cwrs hyfforddi undydd Dadansoddi Data Mawr yn rhoi cyflwyniad cynhwysfawr i’r ddisgyblaeth hon, gan ddarparu gwybodaeth o’r Cylch Bywyd Dadansoddi Data Mawr a sut y gellir cynllunio a gweithredu dull Data Mawr.

01/02/23

Gwybodaeth allweddol

Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs Dadansoddi Data Mawr.

Delivery will be over one day.

Delivery is on-line, led by an instructor in a virtual classroom environment.

There is no exam attached to this course. A certificate of attendance will be awarded on completion.

Addysgir y cwrs dros un diwrnod.

Addysgir y cwrs ar-lein, dan arweiniad hyfforddwr mewn amgylchedd ystafell ddosbarth rithwir.

Nid oes arholiad ar y cwrs hwn. Cewch dystysgrif presenoldeb ar ôl cwblhau’r cwrs.

Mae cyllid CDP ar gael i dalu cost y cwrs. I wybod rhagor ac i weld a ydych yn gymwys, ewch i https://gyrfacymru.llyw.cymru/cyrsiau-a-hyfforddiant/cyllido-eich-astudiaethau/cyfrifon-dysgu-personol