Skip to main content

Lluniadu Lefel 1 / Lefel 2

Rhan-amser
Lefel 1/2
Llwyn y Bryn
10 wythnos
Ffôn: 01792 284021 (Llwyn y Bryn)

Trosolwg

Mae’r cwrs hwn yn gyfle i ddatblygu sgiliau lluniadu gyda ffocws ar wella’r sgiliau sydd eisoes gennych neu ddysgu sut i luniadu fel dechreuwr. 

Wrth luniadu drwy arsylwi cewch eich annog i ddatblygu dealltwriaeth o sut i ddefnyddio tôn, llinell a ffurf. Cewch gyfle hefyd i archwilio technegau gwneud marciau llawn mynegiant gan ddefnyddio amrywiaeth o ddeunyddiau a chyfryngau. Mae lluniadu yn fan cychwyn sylfaenol lle gallwch ddatblygu sgiliau creadigol pellach, felly mae’r cwrs hwn yn addas i unrhyw un sydd â diddordeb mewn celf a dylunio. 

Addysgir y cwrs hwn yn y stiwdio luniadu yn Llwyn y Bryn sy’n cynnwys îsls a deunyddiau lluniadu.

  • Tymor 1 Lluniadu (10 wythnos) 
  • Tymor 2 Lluniadu (10 wythnos) 
  • Tymor 3 Lluniadu (10 wythnos).

Gwybodaeth allweddol

Does dim angen profiad blaenorol, dim ond diddordeb yn y maes pwnc. Byddai’n fuddiol i ddysgwyr fynychu bob tymor i gynyddu sgiliau yn barod ar gyfer cyrsiau tymor dau a thymor tri, er nid yw hyn yn rhwystr i fynychu bob tymor fel cwrs annibynnol.

Addysgir y cwrs hwn yn y stiwdios celf a dylunio ar Gampws Llwyn y Bryn. Yn ystod y cwrs bydd dysgwyr yn cwblhau llyfryn o ganlyniadau. Asesir hwn er mwyn cael tystysgrif ar gyfer y cymhwyster.

Gallech chi symud ymlaen o unrhyw gwrs rhan-amser i gyrsiau amser llawn mewn celf a dylunio. Yn achos oedolion sy’n ddysgwyr sy’n ystyried gyrfa greadigol, gallai’r cwrs Diploma Sylfaen mewn Celf a Dylunio fod yn llwybr dilyniant addas ar gyfer hyn.

Darperir yr holl ddeunyddiau, ond mae pob cwrs 10 wythnos yn agored i’r ffioedd stiwdio canlynol: 

  • Tymor 1 - £10 
  • Tymor 2 - £10 
  • Tymor 3 - £10.
Off