Skip to main content

Technegau Gwydr

Rhan-amser
AGORED
Llwyn y Bryn
10 wythnos
Ffôn: 01792 284021 (Llwyn y Bryn)

Trosolwg

Mae’r cwrs hwn yn gyfle gwych i weithio gyda gwydr wedi’u ffurfio mewn odyn. Bwriedir i’r rhai sydd am ddysgu’r hanfodion neu ddatblygu’r sgiliau sydd eisoes ganddynt ymhellach.

Bydd y gweithdai gwydr yn cwmpasu arferion gweitdy diogel a llawer o sgiliau gwahanol fel sut i weithio’n ddiogel a pharatoi gwydr, a sut i ddefnyddio offer a chyfarpar gwahanol. Byddwn ni hefyd yn dangos i chi sut i weithio mewn dull cynaliadwy.

Y technegau y byddwn ni’n eu dangos i chi yw torri, ymdoddi a slympio, a byddwch chi hefyd yn creu mowld clai y gellir ei ddefnyddio sawl gwaith. Yn bennaf, byddwn ni’n gweithio gyda gwydr arnofio, stringeri, conffeti a ffritiau. Gadewch i ni ddechrau gyda thechnegau hynafol fel castio tywod a gorffen gyda phrosesau mwy modern fel chwistrellu tywod.

Gwybodaeth allweddol

Does dim angen profiad blaenorol, dim ond diddordeb yn y maes pwnc. Byddai’n fuddiol i ddysgwyr fynychu bob tymor i gynyddu sgiliau yn barod ar gyfer cyrsiau tymor dau a thymor tri, er nid yw hyn yn rhwystr i fynychu bob tymor fel cwrs annibynnol.

Addysgir y cwrs hwn yn y stiwdios celf a dylunio ar Gampws Llwyn y Bryn. Yn ystod y cwrs bydd dysgwyr yn cwblhau llyfryn o ganlyniadau. Asesir hwn er mwyn cael tystysgrif ar gyfer y cymhwyster.

Gallech chi symud ymlaen o unrhyw gwrs rhan-amser i gyrsiau amser llawn mewn celf a dylunio. Yn achos oedolion sy’n ddysgwyr sy’n ystyried gyrfa greadigol, gallai’r cwrs Diploma Sylfaen mewn Celf a Dylunio fod yn llwybr dilyniant addas ar gyfer hyn.

Darperir yr holl ddeunyddiau. Mae ffi stiwdio o £20 ar y cwrs hwn.
Off